Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the eagles Songtekst: waiting in the weeds

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the eagles - waiting in the weeds ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van waiting in the weeds? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the eagles! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the eagles en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals waiting in the weeds .

Origineel

It'sing on the end of August. Another summer's promise almost gone. And thought I heard some wise men say that every dog will have his day, He never mentioned that these dog days get so long. I don't know when I realized the dream was over. Well, there was no particular hour, no given day. You know it didn't go down in flames, There was no final scene, no frozen frame, I just watched it slowly fade away. And I've been waiting in the weeds, Waiting for my time toe around again. And hope is floating on the breeze, Carrying my soul high up above the ground. And I've been keeping to myself, Knowing that the seasons are slowly changing. Even know you're with somebody else, He'll never love you like I do. I've been biding time with the crows and sparrows, While peacocks prance and strut up on the stage. If finding love is just a dance, proximity and chance, You will excuse me if I skip the masquerade. And I've been waiting in the weeds, Waiting for the dust to settle down. Along the back roads, running through the fields, Lying on the outskirts of this lonesome town. And I imagine sunlight in your hair, you're at the county fair, You're holding hands and laughing, And now the Ferris Wheel has stopped, You're swinging on the top, suspended there with him, And he's the darling of the chic, playboy of the week, The flavor of the week is melting down your pretty summer dress, baby what a mess you're making. I've been stumbling though some dark places, And I'm following the cloud. I know I've fallen out of your good graces It's all right now. And I've been waiting in the weeds, Waiting for the summer rain to fall. Upon the wild birds, scattering the seeds, Answering the calling of the Tide's Eternal tune, the phases of the moon, The chambers of the heart, the egg and dart. A small gray spider spinning in the dark, In spite of all the times the web is torn apart. And I've been waiting in the weeds, Waiting for my time toe around again. And hope is floating on the breeze, Carrying my soul high up above the ground. And I've been keeping to myself, Knowing that the seasons are slowly changing. Even know you're with somebody else, He'll never love you like I do.

 

Vertaling

Het is eind augustus. Een nieuwe zomerbelofte was bijna weg. En dacht dat ik enkele wijze mannen hoorde zeggen dat elke hond zijn dag zal hebben, Hij zei nooit dat deze hondendagen zo lang worden. Ik weet niet wanneer ik me realiseerde dat de droom voorbij was. Welnu, er was geen bepaald uur, geen bepaalde dag. Je weet dat het niet in vlammen opging, Er was geen slotscène, geen bevroren frame, Ik zag het net langzaam verdwijnen. En ik heb in het onkruid gewacht, Wachtend op mijn tijd om weer rond te lopen. En de hoop drijft op de wind, Mijn ziel hoog boven de grond dragend. En ik heb me voor mezelf gehouden, Wetende dat de seizoenen langzaam veranderen. Weet zelfs dat je met iemand anders bent, Hij zal nooit van je houden zoals ik. Ik heb tijd afgewacht met de kraaien en mussen, Terwijl pauwen steigeren en op het podium staan. Als het vinden van liefde slechts een dans, nabijheid en toeval is, Neem me niet kwalijk als ik de maskerade oversla. En ik heb in het onkruid gewacht, Wachten tot het stof is neergedaald. Langs de binnenwegen die door de velden lopen, Liggend aan de rand van deze eenzame stad. En ik stel me zonlicht voor in je haar, je bent op de kermis, Je houdt handen vast en lacht En nu is het reuzenrad gestopt, Je zwaait op de top, hangt daar met hem, En hij is de lieveling van de chique, playboy van de week, De smaak van de week laat je mooie zomerjurk smelten, schat wat een puinhoop maak je. Ik strompelde door een paar donkere plaatsen, En ik volg de wolk. Ik weet dat ik uit uw genade ben gevallen Het is allemaal goed nu. En ik heb in het onkruid gewacht, Wachten tot de zomerregen valt. Op de wilde vogels, de zaden verstrooiend, Het beantwoorden van de roeping van de Tide's Eternal tune, de fasen van de maan, De kamers van het hart, het ei en de pijl. Een kleine grijze spin die in het donker ronddraait, Ondanks alle keren dat het web wordt verscheurd. En ik heb in het onkruid gewacht, Wachtend op mijn tijd om weer rond te lopen. En de hoop drijft op de wind, Mijn ziel hoog boven de grond dragend. En ik heb me voor mezelf gehouden, Wetende dat de seizoenen langzaam veranderen. Weet zelfs dat je met iemand anders bent, Hij zal nooit van je houden zoals ik.