Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the fall Songtekst: athlete cured

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the fall - athlete cured ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van athlete cured? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the fall! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the fall en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals athlete cured .

Origineel

Look under Look under From the hotbed of creation In dream state. The cure, bulletin, zeitung Was in no pill. Look under. The cure was in no pill. The German athletic star was continually ill. For months doctors were puzzled. The star would complain of the smell in his room. On visiting him this was found to be true. An odor resembling hot-dogs permeated the whole bedroom. A solution was only discovered by my closely Watching his brother Gert. Gert was handsome, well-meaning, but slightly a careless type. Not malicious, I hope you understand and grasp. No chance. But on returning from his clerical job, Gert Would park his Volkswagen at the end of the day Willy-nilly in the driveway, usually the wrong way round, So that the exhaust fumes would flow upwards right through The open windows of the athletic star's upstairs bedroom. (Carburetor) I also discovered that Gert would turn his engine Over for up to an hour. I don't know why. Citizens in my street are also Partial to this. Look under. The cure was in no pill. Obtaining a new parking space for Gert's motor-car, athletic star soon Recovered. Unfortunately, this being East Germany, Gert patriotically volunteered to be sent on a labor Beautification course of the countryside north-west of Dresden. And never seen again. And never seen again. Look under. The cure was in no pill. Had to look under the window sill. The window sill. Look under. The cure was in no pill. Had to look under the window sill. The window sill. From certain facts you have to go on and further And often it is better to go around or look under. The windowsill Etc Etc

 

Vertaling

Kijk onder Kijk onder Vanuit het broeinest van creatie In droomtoestand. De remedie, bulletin, zeitung Was in geen pil. Kijk onder. Het geneesmiddel zat niet in een pil. De Duitse atletiekster was voortdurend ziek. Maandenlang stonden de dokters voor een raadsel. De ster klaagde over de stank in zijn kamer. Bij een bezoek aan hem bleek dit waar te zijn. Een geur van hotdogs doordrong de hele slaapkamer. Een oplossing werd pas ontdekt door mijn nauwgezette zijn broer Gert in de gaten te houden. Gert was knap, goedbedoelend, maar een beetje een onvoorzichtig type. Niet kwaadwillig, ik hoop dat je het begrijpt. Geen kans. Maar bij terugkomst van zijn kantoorbaan, Gert parkeerde hij zijn Volkswagen aan het eind van de dag Zomaar op de oprit, meestal de verkeerde kant op, zodat de uitlaatgassen door de open ramen... de open ramen van de slaapkamer van de atletiekster boven. (Carburateur) Ik ontdekte ook dat Gert zijn motor zou draaien Over voor maximaal een uur. Ik weet niet waarom. Burgers in mijn straat zijn ook Gedeeltelijk aan dit. Kijk onder. De remedie was in geen pil. Het verkrijgen van een nieuwe parkeerplaats voor Gert's auto, atletische ster al snel Hersteld. Helaas, dit is Oost-Duitsland, bood Gert zich vrijwillig aan om op een werkkamp gestuurd te worden. voor de verfraaiing van het platteland ten noordwesten van Dresden. En nooit meer terug gezien. En nooit meer gezien. Kijk onder. De remedie was in geen pil. Moest onder de vensterbank kijken. De vensterbank. Eronder kijken. Het geneesmiddel zat niet in de pil. Moest onder de vensterbank kijken. De vensterbank. Van bepaalde feiten moet je verder en verder gaan En vaak is het beter om rond te gaan of onder te kijken. De vensterbank Etc Etc