Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the futureheads Songtekst: across the border

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the futureheads - across the border ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van across the border? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the futureheads! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the futureheads en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals across the border .

Origineel

No-one likes to feel stupid Stupid is a subjective thing Subjective is how you feel today And today's the day you're giving up Kicked around, pulled apart Dissected, over-analysed The more you ask the deeper it gets And you can't unpick the knot Why didn't we see it in the distance? The chances of anything coming from Mars Really? Really? Is that the time? Smug, conceited like someone who knows a fat juicy secret Let us all in on the joke, Snake's too good a name for you, mate Take take, take take take What would it take to change your mind? Take take, take take take What would it take to change your mind? When did you get so hard? Why did you stop thinking about us? Where were you when it all fell apart? What did you do to stop it happening? A bolt out of the blue that's been brewing for a quarter of a century We're arguing about something you can't even see No-one wants to feel like they've given up No-one wants their belief system called into question But what would it take to change your mind? You've the right to call yourself whatever you like What would it take to allow everyone that privilege? Take take, take take take What would it take to change your mind? Take take, take take take What would it take to change your mind? Wouldn't it be nice to go on holiday somewhere in Italy? How about a beer in Germany? Maybe we'll all move to Spain? Maybe you don't feel the same? Surely we all feel the same? Getting on a plane in the summertime what would it take to change your mind? I don't want to feel useless, I want it to be fine and to be able to sleep tonight I don't want to feel useless, I want it to be fine and to be able to sleep tonight Take take, take take take What would it take to change your mind? Take take, take take take What would it take to change your mind? Take take, take take take What would it take to change your mind? Tomorrow will be better across the border It's never easy leaving across the border Tomorrow we'll run faster across the border It's never easy leaving

 

Vertaling

Niemand vindt het leuk om zich dom te voelen Stom is een subjectief iets. Subjectief is hoe je je vandaag voelt En vandaag is de dag dat je het opgeeft Rondgeschopt, uit elkaar getrokken Ontleed, over-geanalyseerd Hoe meer je vraagt, hoe dieper het wordt En je kunt de knoop niet ontwarren Waarom zagen we het niet in de verte? De kans dat er iets van Mars komt. Echt? Echt? Is dat de tijd? Zelfvoldaan, verwaand als iemand die een vette sappige geheim kent. Laat ons allemaal in de grap, Snake is een te goede naam voor jou, maat Neem, neem, neem, neem Wat is er nodig om van gedachten te veranderen? Neem, neem, neem, neem Wat is er nodig om van gedachten te veranderen? Wanneer ben je zo hard geworden? Waarom ben je gestopt met aan ons te denken? Waar was je toen het allemaal uit elkaar viel? Wat heb je gedaan om het te stoppen? Een onverwachte verrassing die al een kwart eeuw aan de gang is. We ruziën over iets dat je niet eens kunt zien. Niemand wil het gevoel hebben dat ze het hebben opgegeven. Niemand wil dat hun geloofssysteem in twijfel wordt getrokken. Maar wat is er nodig om van gedachten te veranderen? Je hebt het recht om jezelf te noemen zoals je wilt. Wat is er voor nodig om iedereen dat voorrecht te geven? Neem, neem, neem. Wat is er nodig om van gedachten te veranderen? Neem, neem, neem, neem. Wat is er nodig om van gedachten te veranderen? Zou het niet leuk zijn om op vakantie te gaan ergens in Italië? Wat dacht je van een biertje in Duitsland? Misschien verhuizen we allemaal naar Spanje? Misschien voel jij je niet hetzelfde? We voelen toch allemaal hetzelfde? In een vliegtuig stappen in de zomer, wat is er nodig om je van gedachten te doen veranderen? Ik wil me niet nutteloos voelen, ik wil dat het goed is en dat ik vannacht kan slapen. Ik wil me niet nutteloos voelen, ik wil dat het goed is en dat ik vannacht kan slapen Neem, neem, neem, neem Wat is er nodig om van gedachten te veranderen? Take take, take take Wat is er nodig om van gedachten te veranderen? Neem, neem, neem Wat is er nodig om van gedachten te veranderen? Morgen zal het over de grens beter zijn Het is nooit makkelijk om over de grens te vertrekken Morgen rennen we sneller over de grens Het is nooit makkelijk om te vertrekken