Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the game Songtekst: see no evil (feat. kendrick lamar & tank)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the game - see no evil (feat. kendrick lamar & tank) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van see no evil (feat. kendrick lamar & tank)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the game! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the game en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals see no evil (feat. kendrick lamar & tank) .

Origineel

[Verse 1: Game]. I don't read the XXL. Told em .45 the church, think I'm destined for hell, oh well. Blood tears off the face of my Jesus Piece. It's bloodshed, feel the cracks in my city streets. I'm from the crack of them city streets. Used to sell crack in them city streets, born in Blood nigga. In a coma five days, life of a thug nigga. Momma ain't show, grandma almost pulled the plugged the nigga. Used to pull the gun out, just because of cuz niggas. Five shots to the head cause I'm a Blood nigga. Nuttin' brewing but suwoo'ing where the fuck I'm from. You lucky if you make it out of Compton, ask Andre Young. Smell the scent of dead bodies ridin' down Green Leaf. No peace so don't get caught up with no piece. Fuck Fatburger, we cooking that real beef. Momma's mourning they sons, I'm talking real grief. Real funerals of them lost Juveniles. Trying to be generals, be missing your dinner now, huh. Say its a blessing when you die in ya sleep. Cause the coroner don't need no sheets, capishe. I'm sayin', stop playing, wrap him up in what he lay in. Fold a nigga arms, now a caskets what he pray in. Compton streets raised me. Can't tell my grandma nothing bout her baby, you crazy. [Hook: Tank]. I said she see no evil. She gonna knock it at all. You want to see tomorrow, you promise not to talk. Say we on our way now, I'mma see you again. And when they ask you questions, you just answer. What happened then?. What happened then?. [Verse 2: Kendrick Lamar]. I live this life at a pace that anyone can go. Know your place and dedicate your role, to the faith that you'll die alone. Trace your steps when I do step in a fire of broken bones. And I require my heart's desire and when I reap what I sew. I bought my momma a Benz, my boobie a jag. A cut for my dogs with a roof full of glass. But still I be feeling like none of my light never casts. Out of that black cloud that's been watered down since my first chopper blast. But fuck that, I'm not worried, even when discouraged. Skirt off makin' them hurt off I should have hurt them in a hurry. Dirt off all under my fingers, dirt all of 'em gon is gone. Shirt off when precedure, resuscitation came early. I need you to keep quiet as a mouse. Which is ironic cause rats is what I'm talking about. I'm hearin the sonics of gun fire. The whispers, the silent cries even though I know it's an eye for an eye. [Hook: Tank]. I was born a soldier. Ride or die for mine. Tied two tears and a lawyer. Tried to give me love. Heaven can you heal me? I know that hell can. So heaven can you heal me?. I'm only just a man. [Verse 3: Game]. You want to go to Compton? Nigga I'll take you there. Hub City bodies get burnt butt-naked here. Respect the code, a nigga's calling from the pen. Colombian neck-ties on the outside from within. And then, your momma never see you again. Casket to never wake up plastered in MAC make-up, huh. Niggas can't hear you talking from the sky. And only five year olds see your ghost when you die, no lie. Karma catches up to all you head honchos. 2 Dome shots in that head, Griselda Blanco. Shit get real though inside the Foxhills though. Nigga living that fast life and get killed slow. Ask Wack and Draws if a nigga run the streets. My grandmother's prayers saved you niggas I never wanted peace. Los Angeles, I'm the motherfucking king here. No first 48 cause motherfuckers don't sing here. [Hook: Tank]

 

Vertaling

[Verse 1: Game]. Ik lees de XXL niet. Vertelde em .45 de kerk, denken dat ik ben voorbestemd voor de hel, oh nou. Bloed scheurt van het gezicht van mijn Jesus Piece. Het is bloedvergieten, voel de scheuren in de straten van mijn stad. Ik kom uit de crack van de straten in de stad. Verkocht crack in de straten van de stad, geboren in Blood nigga. Vijf dagen in coma, het leven van een gangster. Mamma is er niet, oma trok bijna de stekker uit de nigga. Ik trok altijd mijn pistool, alleen vanwege die nigga's. Vijf schoten in het hoofd omdat ik een Blood nigga ben. Niets anders dan suwoo'ing waar ik verdomme vandaan kom. Je hebt geluk als je uit Compton komt, vraag maar aan Andre Young. Ruik de geur van dode lichamen die over Green Leaf rijden. Geen vrede, dus laat je niet vangen door een stuk. Fuck Fatburger, wij koken dat echte vlees. Mamma's rouwen om hun zonen, ik heb het over echt verdriet. Echte begrafenissen van die verloren jongeren. Proberen generaals te zijn, en missen nu je avondeten, hè. Zeggen dat het een zegen is als je in je slaap sterft. Want de lijkschouwer heeft geen lakens nodig, capishe. Ik zeg, stop met spelen, wikkel hem in waar hij in lag. Vouw de armen van een nigga, nu een kist waar hij in bid. De straten van Compton hebben me opgevoed. Ik kan mijn oma niets vertellen over haar baby, jij gek. [Hook: Tank]. Ik zei dat ze geen kwaad zag. Ze gaat het helemaal afkraken. Wil je morgen zien, beloof me niet te praten. Zeg dat we nu op weg zijn, ik zie je wel weer. En als ze je vragen stellen, geef je gewoon antwoord. Wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er toen? [Verse 2: Kendrick Lamar]. Ik leef dit leven op een tempo dat iedereen kan gaan. Ken je plaats en wijd je rol, aan het geloof dat je alleen zult sterven. Traceer je stappen als ik stap in een vuur van gebroken botten. En ik eis mijn hartenwens en als ik oogst wat ik naai. Ik kocht mijn mama een Benz, mijn boobie een jag. Een coupe voor mijn honden met een dak vol glas. Maar toch heb ik het gevoel dat geen van mijn licht nooit werpt. Uit die zwarte wolk die verwaterd is sinds mijn eerste helikopter ontploffing. Maar fuck dat, ik maak me geen zorgen, zelfs niet als ik ontmoedigd ben. Rok van het maken van 'hen kwetsen off Ik had ze moeten kwetsen in een haast. Vuil onder mijn vingers vandaan, vuil is allemaal weg. Shirt uit wanneer precedure, reanimatie kwam vroeg. Ik wil dat je zo stil bent als een muis. Wat ironisch is, want ik heb het over ratten. Ik hoor het geluid van geweervuur. De fluisteringen, de stille kreten ook al weet ik dat het oog om oog is. [Hook: Tank]. Ik ben geboren als soldaat. Rijden of sterven voor de mijne. Bonden twee tranen en een advocaat. Probeerde me liefde te geven. De hemel kan je me genezen? Ik weet dat de hel dat kan. Dus de hemel kan mij genezen? Ik ben maar een man. [Verse 3: Game]. Wil je naar Compton? Neger, ik breng je erheen. Hub City lichamen worden hier naakt verbrand. Respecteer de code, een neger belt vanuit de nor. Colombiaanse stropdassen aan de buitenkant van binnenuit. En dan, ziet je moeder je nooit meer. Kist om nooit meer wakker te worden met MAC make-up op, hè. Negers kunnen je niet horen praten vanuit de lucht. En alleen vijfjarigen zien je geest als je sterft, geen leugen. Karma haalt jullie hoofden wel in. Twee koepelschoten in dat hoofd, Griselda Blanco. Het gaat er hard aan toe in de Foxhills. Een neger leeft zo snel en wordt langzaam vermoord. Vraag Wack en Draws of een nigga de straten runt. Mijn oma's gebeden hebben jullie niggas gered. Ik heb nooit vrede gewild. Los Angeles, ik ben verdomme de koning hier. Geen eerste 48 want klootzakken zingen hier niet. [Hook: Tank]