Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the genius gza Songtekst: gold

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the genius gza - gold ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van gold? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the genius gza! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the genius gza en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals gold .

Origineel

A-yo shorty, yo that's my word Oh, y'all smelling y'all piss now y'all think y'all gold Yo anybody get caught flinging Over here, I'm returning 'em, that's my word they getting blasted Anything from 220 to 140, that's mine Y'all need to step the fuck off Y'all niggas ain't crazy for real Yo, the fiends ain'ting fast enough There is no cut that's pure enough I can't fold, I need gold, I re-up and reload Product must be sold to you I'm deep down in the back streets, in the heart of Medina About to set off something more deep than a misdemeanor Under the subway, waiting for the train to make noise So I can blast a nigga and his boys,for what? He pushed up on the block and made the dope sales drop Like the crash in the Dow Jones stock I had a connect to cross-sales, to catch more mill's Than ho-bitches got birth control pills I'm in the park setting up a deal over blunt fire Bum nigga sleeping on the bench, they had him wired Peeped my convo, the address of my condo And how I changed a nigga name to John Doe And while we set up camp, we got vamped Put the stake through his heart, I ripped his fucking fangs apart Snake got smoked on the set like Brandon Lee Blown out the frame like Pan Am Flight 103 He got swung on, his lungs was torn A kingpin just castled with his rook and lost a pawn A regular on the block that played lookout For playing predator with a Glock, he should have took out No neighbourhood is rough enough There is no clip that's full enough I can't fold, I need gold, I re-up and reload Product must be sold to you Fiends ain'ting fast enough There is no cut that's pure enough I can't fold, I need gold, I re-up and reload Product must be sold to you It's mandatory that I supply all my troops with mega firearms Big apes and spread 'em out like crops on a farm To get cream, sometimes they repaint the scene Like the last episode on gates, and other niggas Plant bombs till the smoke from the blast bes thick And flows through, all they knew, he's gun sick His Glock clicks like high-heeled shoes on parquet floors Mad sick, stand on hills and invade wars Filthy foul, shovelling dirt, he's out to hurt For instance, chop off hands, attack worth His idols would lock down airports and extort Some import, catching ten percent of what the fiends snort Up in the ski resorts, up in hills They move keys and had the skis making drops on snowmobiles The plan was to expand, catch seven figures, release triggers And live large and bigger than my nigga Who promised his moms a mansion with mad room She died and he still put a hundred grand in her tomb Open wounds, he hid behind closed doors And still organized his crime and drug wars Fiends ain'ting fast enough There is no cut that's pure enough I can't fold, I need gold, I re-up and reload Product must be sold to you No neighborhood is rough enough There is no clips that's full enough I can't fold, I need gold, I re-up and reload Product must be sold to you There's no cuffs that's tight enough There is no niggas that's fuck with us I can't fold, I need gold, I re-up and reload Product must be sold to you

 

Vertaling

A-yo shorty, dat is mijn woord Oh, jullie ruiken jullie allemaal, nu denken jullie allemaal dat jullie goud zijn Yo iemand betrapt op gooien Hier, ik breng ze terug, dat is mijn woord dat ze worden gestraald Alles van 220 tot 140, dat is van mij Jullie moeten allemaal verdomme opstappen Jullie provence zijn echt niet gek Yo, de duivels zijn niet snel genoeg Er is geen snee die puur genoeg is Ik kan niet folden, ik heb goud nodig, ik herlaad en herlaad Product moet aan u worden verkocht Ik zit diep in de achterstraten, in het hart van Medina Op het punt iets dieper te gaan dan een misdrijf Onder de metro, wachtend tot de trein geluid maakt Zodat ik een neger en zijn jongens kan ontploffen, waarvoor? Hij duwde het blok omhoog en zorgde ervoor dat de verkoop van drugs daalde Zoals de crash in de aandelen van Dow Jones Ik had een connectie met cross-sales, om meer molen te vangen Dan kregen de hoeren anticonceptiepillen Ik ben in het park een deal aan het sluiten over bot vuur Bum nigga slapen op de bank, ze hadden hem bedraad Ik keek naar mijn convo, het adres van mijn flat En hoe ik een nigga-naam veranderde in John Doe En terwijl we ons kamp opzetten, werden we vamped Steek de paal door zijn hart, ik scheurde zijn verdomde hoektanden uit elkaar Snake werd op de set gerookt zoals Brandon Lee Het frame uitgeblazen zoals Pan Am Flight 103 Hij ging door, zijn longen waren gescheurd Een kingpin castelde net met zijn toren en verloor een pion Een regelmatige op het blok die uitkijk speelde Voor het spelen van roofdier met een Glock had hij moeten uitschakelen Geen enkele buurt is ruw genoeg Er is geen clip die vol genoeg is Ik kan niet folden, ik heb goud nodig, ik herlaad en herlaad Product moet aan u worden verkocht Duivels zijn niet snel genoeg Er is geen snee die puur genoeg is Ik kan niet folden, ik heb goud nodig, ik herlaad en herlaad Product moet aan u worden verkocht Het is verplicht dat ik al mijn troepen van mega vuurwapens voorzie Grote apen en verspreid ze als gewassen op een boerderij Om room te krijgen, schilderen ze soms de scène opnieuw Zoals de laatste aflevering over poorten en andere provence Plant bommen tot de rook van de ontploffing dik is En stroomt erdoorheen, alles wat ze wisten, hij is wapenziek Zijn Glock klikt als schoenen met hoge hakken op parketvloeren Gek ziek, sta op heuvels en val oorlogen binnen Smerige fout, scheppen van vuil, hij wil pijn doen Hak bijvoorbeeld handen af, val aan Zijn idolen zouden luchthavens afsluiten en afpersen Sommigen importeren, vangen tien procent van wat de duivels snuiven Boven in de skigebieden, boven in de heuvels Ze verplaatsten sleutels en de ski's maakten druppels op sneeuwscooters Het plan was om uit te breiden, zeven cijfers te vangen, triggers vrij te geven En leef groot en groter dan mijn nigga Die beloofde zijn moeders een herenhuis met gekke kamer Ze stierf en hij stopte nog steeds honderdduizend dollar in haar graf Open wonden, hij verstopte zich achter gesloten deuren En organiseerde nog steeds zijn misdaad en drugsoorlogen Duivels zijn niet snel genoeg Er is geen snee die puur genoeg is Ik kan niet folden, ik heb goud nodig, ik herlaad en herlaad Product moet aan u worden verkocht Geen enkele buurt is ruw genoeg Er zijn geen clips die vol genoeg zijn Ik kan niet folden, ik heb goud nodig, ik herlaad en herlaad Product moet aan u worden verkocht Er zijn geen manchetten die strak genoeg zijn Er is geen provence die ons belazert Ik kan niet folden, ik heb goud nodig, ik herlaad en herlaad Product moet aan u worden verkocht