Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the genius gza Songtekst: living foul

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the genius gza - living foul ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van living foul? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the genius gza! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the genius gza en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals living foul .

Origineel

Such a shame, such a shame Critical... You're living foul, things are getting wild It's difficult to raise a child Cause growin up in a lost environment Every day bes a new experiment Now we are faced with problems But if wee together we can solve them Before we start to solving, here's a sample Who'sing foward to set the example Inflation, starvation Surviving takes a strong nation Those who like to bring about static Be aware of the true Asiatic What you see was predicted before We were already warned of this bloody drug war Wherever you sell it wherever you go Ya still being clocked by the cops, ya know You're paid by the hours, they see time flies While your brain's being showered by a bunch of lies You say I'm no slave where's the lock and chain Hmmm, on your ignorant brain Skip to ya loo with your High Pro Glow Ya not stim off life, ya stimulated off blow Or the new improved, ask beaming Jack Criza, criza, crack Chorus: You're living foul, living foul My people you were forced then brought Stripped from your jewels brainwashed and then taught To hate, deceive and dislike each other Separating themselves, you're not my brother Sit up at home for a mystery Face-valuing things that you can't see Can't taste can't smell, hear or feel But senses prove everything is real I'm here to present a positive way If strong you'll accord if weak you'll stray Drug users are stuck in the mud Another 20th century modern day chud These cannibal humanoid undernourished dwellers Just took your check to the heroin cellar Dope addicts, that walk and roam Might have Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS, doesn'te from me Cause I've studied and learned my history It had to be something evil to bring that about This is showing and proving beyond a shadow of a doubt Chorus: You're living foul, living foul When you wake up, to a brand new day And you think about your salary or your pay You think of negative things, should I get involved Caught in crime, serving time, that's problems to solve So you think about it, say that you must quit Smoke a blunt, then you do the same old shhhh And while ya high you don't truly know why You spent your cash so that you can buy Some herb (word) and some Old E (yeah) A fifty cent Philly so the herb can be Rolled up modern style to what we call a blunt Know the facts is true don't try to front Or stray away from the positive message in the song That's only showing and proving you're not strong And the strong is what we need today Why? They go the opposite way Chorus: Of living foul, you're living foul The words right now flowing off my tongue Is for the old, the young, the one's that's strong Those who are worshippers of diamonds and gold You should not be bought and you should not be sold Those who always want but does not need is slightly controlled by the hands of greed If you rob, steal, backstab and abduct Sooner or later you will self-destruct Chorus: You're living foul

 

Vertaling

Zo jammer, zo jammer Kritiek ... Je leeft vals, dingen worden wild Het is moeilijk om een ??kind groot te brengen Oorzaak opgroeien in een verloren omgeving Elke dag naast een nieuw experiment Nu staan ??we voor problemen Maar als we samen zijn, kunnen we ze oplossen Voordat we beginnen met het oplossen, is hier een voorbeeld Wie hoopt het voorbeeld te geven Inflatie, honger Overleven heeft een sterke natie nodig Degenen die graag statisch zijn Wees je bewust van de ware Aziatische Wat je ziet, was eerder voorspeld We waren al gewaarschuwd voor deze bloedige drugsoorlog Waar je het ook verkoopt, waar je ook gaat Je wordt nog steeds geklokt door de politie, weet je Je wordt per uur betaald, ze zien de tijd vliegen Terwijl je hersenen worden overspoeld door een hoop leugens Je zegt dat ik geen slaaf ben, waar is het slot en de ketting Hmmm, op je onwetende brein Spring naar je hoofd met je High Pro Glow Je stimuleert het leven niet, je stimuleert het afblazen Of de nieuwe verbeterde, vraag stralend Jack Criza, criza, crack Refrein: Je leeft vals, leeft vals Mijn mensen werden gedwongen en vervolgens gebracht Uit je juwelen gehaald, gehersenspoeld en vervolgens onderwezen Elkaar haten, bedriegen en niet leuk vinden Jezelf scheiden, je bent mijn broer niet Ga thuis zitten voor een mysterie Dingen die je niet kunt zien Kan niet proeven, kan niet ruiken, horen of voelen Maar zintuigen bewijzen dat alles echt is Ik ben hier om een ??positieve manier te presenteren Als je sterk bent, stem je toe als je zwak bent, dwaal je af Drugsgebruikers zitten vast in de modder Nog een moderne chud uit de 20e eeuw Deze kannibaalhumanoïde ondervoede bewoners Ik heb je cheque naar de heroïnekelder gebracht Dope-verslaafden, die lopen en zwerven Mogelijk heeft het Immune Deficiency Syndrome verworven AIDS, niet van mij Omdat ik heb gestudeerd en mijn geschiedenis heb geleerd Het moest iets slechts zijn om dat te bewerkstelligen Dit toont en bewijst zonder enige twijfel Refrein: Je leeft vals, leeft vals Als je wakker wordt, op een geheel nieuwe dag En je denkt na over je salaris of je salaris Je denkt aan negatieve dingen, moet ik meedoen Gevangen in misdaad, tijd uitzitten, dat zijn problemen om op te lossen Dus denk erover na, zeg dat je moet stoppen Rook een bot, dan doe je dezelfde oude shhhh En terwijl je high bent, weet je niet echt waarom U heeft uw geld uitgegeven zodat u het kunt kopen Wat kruid (woord) en wat oude E (ja) Een vijftig cent Philly dus het kruid kan er zijn Moderne stijl opgerold tot wat we een botte noemen Weet dat de feiten waar zijn, probeer niet naar voren te komen Of afdwalen van de positieve boodschap in het lied Dat laat alleen maar zien en bewijzen dat je niet sterk bent En de sterke is wat we vandaag nodig hebben Waarom? Ze gaan de andere kant op Refrein: Van levend leven, leef je fout De woorden vloeien nu van mijn tong Is voor de ouderen, de jongeren, degenen die sterk zijn Degenen die aanbidders zijn van diamanten en goud U mag niet worden gekocht en u mag niet worden verkocht Degenen die altijd willen maar niet nodig hebben wordt enigszins beheerst door de handen van hebzucht Als je berooft, steelt, rugsteek en ontvoert Vroeg of laat vernietig je jezelf Refrein: Je leeft vals