Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the genius gza Songtekst: words from a genius

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the genius gza - words from a genius ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van words from a genius? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the genius gza! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the genius gza en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals words from a genius .

Origineel

Intro: One two one two check one two The Genius in the place to be Verse One: I make the mic pump my mic makes the party jump And poison beats make hip-hoppers stump their feet kinda wild, to give off sparks But I'll still light it up when the place is pitch dark Now that you witnessed me this get this correct, rap wreck when I'm speaking it's the God projecting facts into brains of those unaware Now you're afacing the truth in the square Bitties like biting, then yo you should chew this Your man wants to beef, then we can do this Then when it's time for you to face the God I'll be giving you the whole nine yards With lyrics that breaks the laws of gravity So sweet to biters it gives them cavities And can't be healer from the strongest toothpaste So keep biting to see how the truth taste You need guidance and self-assistance Cause you lack the training to go the distance But I'll rhyme, to the fullest length And this is just a fraction of the strength Chorus: of the Genius Words from a Genius Verse Two: I'll never sweat an MC then say I wanna be him Cause he makes a hit records and flips a coliseum I learn to lead myself, not be a follower I'm not a biter, stupid rhyme swallower I created something funky fresh funky new Brothers started playing money see and monkey do Should I explain hip-hop, okay I love it Simple definition but ya still don't know the half of it All I need is a mic, a beat, then I'll step free And flip like I'm bugging off Bacardi and Pepsi Dancers on stage like Alvin Ailey While I'm deep into the roots like Alex Haley You wanna try me, and be worn and torn Step forward, I'll get on and start to born A pumpin self explanator rap Make a sucker MC like you clap your hands, while you clap the sound's intact You react like an infant respons to Similac Or then again, could have been Enfamil But for your information the rhyme is real MC's wonder what's hip-hop thunder Tell you the truth it's just One Nation Under A Groove, getting down for the funk of it Like Fred Sanford in the business for the junk of it When I'm premitted to break down a poem I'm like knotty hair rippin out teeth from ab One by one so who you calling your troops on Ya couldn't even bust a grape, with spike boots on Biters are crooks and try to steal the stage I read em like books, flip em and turn the page I'm The Genius, you're living in deep fear Go home and write ande try me next year With stacks of rhymes or you'll be feelin ill troop You being stuck in the ice cream and didn't know the scoop Chorus (2X) Verse Three: Some say The Genius, has a style of his own And his hands are like Vise-Grips holdin a microphone Flowin smooth, with rhymes that are rough Because I can't get enough So I practice not what I preach but what I teach In which the critics say is improper speech But it's proper, only to those who understand Why I walk on stage with a mic in my hand As brothers look on, label me as a psycho Just because I'll jump on stage and grab a micro-phone From a so-called said to be MC Who admires me with jealousy and envy My rhymes are delivered with style and potential Words are flowin smoothly in a sequential Order, revealin hidden tape records Stuffed inside pockets and those I'll slaughter But I don't get upset, when you bite and steal I go home and write some ill Stacks of poetry, page after page Imagining the scen-ery onstage I catch flash-backs of the seminar As I crush the dreams of a wannabe star Self-explanatory words are shifted In a unbitten style cause I'm gifted and talented, with the lyrical ability Bound to fuck up a hip-hop facility Damaging MC's who dare to enter The center, then challenge the inventor Of an impartial rhymin status Followed a relevant apparatus The way Ie off on the mic is attractive I can make a quadriplegic hyperactive With lyrics of friction causing mics to spark My style couldn't be bitten by a shark MC's don't understand the way I be bombin em Roll up and ask me what's the phenomenon First of all homeboy when I'm battlin I'm like a doctor shootin deadly insulin Into MC's like that of a syringe And dare you to seek for revenge Chorus (2X)_

 

Vertaling

Intro: Een twee een twee controleer een twee The Genius in the place to be Vers een: Ik laat de microfoon pompen, mijn microfoon laat het feest springen En gifbeats zorgen ervoor dat hiphoppers stompen hun voeten een beetje wild, om vonken af ??te geven Maar ik zal het nog steeds oplichten als het donker is Nu je me hebt gezien, krijg je dit correcte, rapwrak als ik spreek is het de God die projecteert feiten in de hersenen van degenen die niet op de hoogte zijn Nu ben je de waarheid aan het oplichten op het plein Bitties houden van bijten, dan moet je hierop kauwen Als uw man wil rundvlees, dan kunnen we dit doen Als het dan tijd is om de God onder ogen te zien Ik geef je de hele negen meter Met teksten die de wetten van de zwaartekracht overtreden Zo zoet voor bijters dat het gaatjes geeft En kan geen genezer zijn van de sterkste tandpasta Blijf dus bijten om te zien hoe de waarheid smaakt Je hebt begeleiding en zelfhulp nodig Omdat je de training mist om de afstand te gaan Maar ik rijm, tot het uiterste En dit is slechts een fractie van de kracht Refrein: van de Genius Woorden van een genie Vers twee: Ik zal nooit een MC zweten en dan zeggen dat ik hem wil zijn Omdat hij een hitrecord maakt en een colosseum omdraait Ik leer mezelf te leiden, geen volgeling te zijn Ik ben geen bijterige, stomme rijmslikker Ik heb iets funky fris funky nieuw gemaakt Broers begonnen geld te spelen en aap deed het Moet ik hiphop uitleggen, oké, ik vind het geweldig Simpele definitie, maar je weet nog steeds niet de helft ervan Alles wat ik nodig heb is een microfoon, een beat, en dan stap ik vrij En draai alsof ik Bacardi en Pepsi afluister Dansers op het podium zoals Alvin Ailey Terwijl ik diep in de wortels zit zoals Alex Haley Je wilt me ??uitproberen en gedragen en gescheurd worden Stap naar voren, ik ga verder en begin geboren te worden Een pompende zelfverklarende rap Maak een sukkel MC zoals je klapt je handen, terwijl je klapt, is het geluid intact Je reageert als een baby die op Similac reageert Of misschien ook Enfamil Maar voor uw informatie is het rijm echt MC vraagt ??zich af wat hiphopdonder is De waarheid is dat het maar One Nation Under is A Groove, op zoek naar de funk ervan Zoals Fred Sanford in de business voor de rotzooi ervan Als ik voorbestemd ben om een ??gedicht af te breken Ik ben als knoestig haar die de tanden uit een buik rippen Een voor een dus wie roept u uw troepen op Je kon niet eens een druif pakken, met spijkerschoenen aan Biters zijn oplichters en proberen het podium te stelen Ik lees ze als boeken, draai ze om en sla de pagina om Ik ben The Genius, je leeft in diepe angst Ga naar huis en schrijf en probeer me volgend jaar Met stapels rijmpjes of je zult je ziek voelen Je zat vast in het ijs en kende de primeur niet Koor (2x) Vers drie: Sommigen zeggen dat The Genius een eigen stijl heeft En zijn handen zijn als Vise-Grips in een microfoon Soepel vloeiend, met ruwe rijmpjes Omdat ik er geen genoeg van kan krijgen Dus ik oefen niet wat ik predik, maar wat ik leer Waar de critici zeggen dat het ongepast is Maar het is juist, alleen voor degenen die het begrijpen Waarom ik op het podium loop met een microfoon in mijn hand Terwijl broers kijken, bestempel me als een psychopaat Gewoon omdat ik op het podium spring en een micro-telefoon pak Van een zogenaamde MC Die mij bewondert met jaloezie en afgunst Mijn rijmpjes worden geleverd met stijl en potentieel Woorden lopen vloeiend achter elkaar Bestel, onthul verborgen bandrecords Gevulde binnenzakken en die ga ik slachten Maar ik word niet boos als je bijt en steelt Ik ga naar huis en schrijf wat ziek Stapels poëzie, pagina na pagina Stel je het landschap voor op het podium Ik vang flashbacks van het seminar Terwijl ik de dromen van een wannabe-ster verpletter Zelfverklarende woorden zijn verschoven In een ongebeten stijl omdat ik begaafd ben en getalenteerd, met het lyrische vermogen Gebonden om een ??hiphopfaciliteit te verpesten Schadelijke MC's die durven binnen te komen Het centrum, daag dan de uitvinder uit Van een onpartijdige ritmestatus Volgde een relevant apparaat De manier waarop we de microfoon gebruiken, is aantrekkelijk Ik kan een verlamde hyperactiviteit maken Met teksten van wrijving waardoor microfoons gaan vonken Mijn stijl kon niet worden gebeten door een haai MC's begrijpen niet hoe ik bombin em ben Rol op en vraag me wat het fenomeen is Allereerst homeboy als ik vecht Ik ben als een dokter die dodelijke insuline schiet In MC's zoals die van een spuit En daag je uit om wraak te zoeken Koor (2x) _