Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the last poets Songtekst: it’s a trip

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the last poets - it’s a trip ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van it’s a trip? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the last poets! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the last poets en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals it’s a trip .

Origineel

How I wish I could stay, far away, far away Away from the milling masses Filth, vermin and gases Muggings, thuggings, near naked bodies as they go marching past Shamming at modesty in miniskirt mask And it's a trip Yes, it's a trip From the screaming and cussin' From the gambling and hustlin' From the nodding and the fussin' From the confusion of integration and segregation Amidst the cries of Let's build a nation! Separation, y'all, separation t y'all Separation, separation It's a trip Yes, I trip to escape the environmental rape The industrial waste in the rivers and lakes The mad, mad race for the vastness of space The clamour and fuss to quicken the pace The hypocrites' call of justice for all Though this cannot be for people like me There's no place for the poor y'all, in this society So I trip and I flee from the things that I see Yes I trip and I flee from this brand of liberty Yes I trip and I flee, so perhaps for a moment I might be free, free, free I might be free, free, free And it's a trip Yes, it's a trip Yes, I split with my mind, through the passage of time Back when men were still men, and the sisters were fine And a man had a friend, and a man had Allah And a man had some land, and a faith to defend Back in time before men were deceived by the Jinn Back in time before men were deceived by the Jinn But, alas, I come back to the real, to the fact Being poor, being black, being under attack Being under attack for just being black Being under attack for just being black Being under attack for just being black Being under attack and that is a fact And it's a trip It's a trip Yes, it's time we all took a real hard look At the lifestyles we have and the ones we forsook And our past and our present, at the future we crave And at the things we encounter between the womb and the grave And what we must do, and what must be saved And how we must struggle, and how things will be When truth is revealed, y'all, and falsehood has died And we can be free and we want to be And it's a trip And It's a trip How I wish I could stay, far away, far away From the witches and vampires that stalk me each day Far away from the hunter that makes me the prey Far away from the snare that they lay on the way For the soul is the prize in the game that they play For the soul is the prize in the game that they play!

 

Vertaling

Hoe ik wou dat ik kon blijven, ver weg, ver weg Weg van de malende massa's Vuiligheid, ongedierte en gassen Berovingen, misdragingen, bijna naakte lichamen als ze voorbij marcheren Schijnheilig in minirokmasker En het is een reis Ja, het is een trip Van het schreeuwen en vloeken Van het gokken en de drukte Van het knikken en het gedoe Van de verwarring van integratie en segregatie Te midden van de kreten van Laten we een natie bouwen! Scheiding, allemaal, scheiding, allemaal Scheiding, scheiding Het is een reis Ja, ik reis om te ontsnappen aan de milieuverkrachting Het industriële afval in de rivieren en meren De gekke, gekke race voor de uitgestrektheid van de ruimte Het lawaai en de drukte om het tempo op te voeren De hypocriete roep om gerechtigheid voor iedereen Hoewel dit niet voor mensen zoals ik kan zijn Er is geen plaats voor de armen, in deze maatschappij. Dus ik struikel en ik vlucht voor de dingen die ik zie Ja, ik struikel en ik vlucht voor dit merk van vrijheid Ja, ik struikel en ik vlucht, zodat ik misschien voor een moment Ik zou vrij kunnen zijn, vrij, vrij Ik zou vrij kunnen zijn, vrij, vrij En het is een trip Ja, het is een reis Ja, ik splits met mijn geest, door het verstrijken van de tijd Terug toen mannen nog mannen waren, en de zusters goed waren En een man had een vriend, en een man had Allah En een man had wat land, en een geloof om te verdedigen Terug in de tijd voordat de mensen werden misleid door de djinn. Terug in de tijd voordat de mensen werden bedrogen door de djinn. Maar, helaas, ik kom terug naar de werkelijkheid, naar het feit Arm zijn, zwart zijn, aangevallen worden Onder vuur liggen omdat je zwart bent Onder vuur liggen omdat je zwart bent Onder vuur liggen omdat je zwart bent. Onder vuur liggen en dat is een feit En het is een trip Het is een reis Ja, het is tijd dat we allemaal eens heel goed kijken naar de levensstijl die we hebben en die we hebben verlaten En ons verleden en ons heden, naar de toekomst die we verlangen En naar de dingen die we tegenkomen tussen de baarmoeder en het graf En wat we moeten doen, en wat gered moet worden En hoe we moeten worstelen, en hoe de dingen zullen zijn Als de waarheid is geopenbaard, en de leugen is gestorven En we kunnen vrij zijn en dat willen we En het is een reis En het is een reis Hoe ik wou dat ik kon blijven, ver weg, ver weg Van de heksen en vampieren die me elke dag stalken Ver weg van de jager die mij tot prooi maakt. Ver weg van de valstrik die ze op de weg leggen. Want de ziel is de prijs in het spel dat ze spelen. Want de ziel is de prijs in het spel dat zij spelen.