Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the streets Songtekst: on the flip of a coin

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the streets - on the flip of a coin ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van on the flip of a coin? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the streets! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the streets en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals on the flip of a coin .

Origineel

From the point he gazed from the choice was made, but 'walk the cave or the shore?' The oily cave seemed to breathe on him through gravestone jaws His little hand grasped in anguish as he weighed up his coin Somewhere a blue-eyed girl in the world is just waiting for a boy Footprints trailed as if trod by slaves up to the grey cave floor But not one graze from anything ever escaping this fort So with coin on hand his joy came back when ordered to take the shore 'Why on earth', as he wandered the warmth, 'am I obeying this coin?' Turn your life on the flip of this coin Turn upside a choice you'd normally avoid And promise me you'll follow what it says Whatever it says Again, walk within the trusted beach or swim the swell of the sea? And again the scarier alternative looked like certain death to he He'd never learnt to skill of swimming - it never occurred to be very easy And again he winced as he flipped the coin and it twirled to his feet 'How is this sane?' he blamed the coin now aiming for the waves As he hesitated at the swirl of water as it raged and rained Blue-eyed girls were waiting and he was drowning in the spray Blue-eyed girls he should have been acquainted with but for shouting and flailing Turn your life on the flip of this coin Turn upside a choice you'd normally avoid And promise me you'll follow what it says Whatever it says He finally slugs it back to land feeling chewed-up and foolish Empties his pockets on the sand spewing a pool each Staggers back to his dad who's too cool to be So he says 'why did you have me follow this stupid rule, please?' To be honest little fellow I'll tell you I was just as afraid as you But you said you wanted to get with people and places ever new And I got a bit scared of the fate of my baby son's future So I invented a reason to see if you could ever make do As soon as you appeared behind that rock looking angry at me I soon realized what a hell of a man you've ended up being I knew you'd worked out how to swim, which I hadn't had in me And I stand as a companion of you, proudest a man has ever been Turn your life on the flip of this coin Turn upside a choice you'd normally avoid And promise me you'll follow what it says Whatever it says

 

Vertaling

Vanaf het punt van waaruit hij staarde was de keuze gemaakt, maar "de grot of de kust bewandelen? De vette grot leek hem te beademen door grafstenen kaken Zijn kleine hand greep in angst toen hij zijn munt woog Ergens in de wereld wacht een meisje met blauwe ogen op een jongen Voetsporen liepen als van slaven tot op de grijze bodem van de grot Maar geen schrammetje van wat dan ook ontsnapt aan dit fort Dus met munt bij de hand kwam zijn vreugde terug toen hij het bevel kreeg om aan wal te gaan Waarom gehoorzaam ik in hemelsnaam aan deze munt, terwijl hij door de warmte zwierf? Draai je leven om door het opgooien van deze munt Draai een keuze om die je normaal zou vermijden En beloof me dat je zult volgen wat het zegt Wat het ook zegt Opnieuw, wandelen binnen het vertrouwde strand of zwemmen in de deining van de zee? En weer leek het engere alternatief op een zekere dood voor hem. Hij had nooit leren zwemmen - het leek nooit erg gemakkelijk. En weer huiverde hij toen hij het muntje opgooide en het naar zijn voeten draaide "Hoe is dit gezond?" verweet hij de munt die nu op de golven was gericht Terwijl hij aarzelde bij de kolk van water toen het raasde en regende Meisjes met blauwe ogen wachtten en hij verdronk in de nevel Meisjes met blauwe ogen die hij had moeten leren kennen, maar hij schreeuwde en zwaaide Draai je leven op het tossen van deze munt Draai een keuze om die je normaal vermijdt En beloof me dat je zult volgen wat er staat Wat het ook zegt Uiteindelijk komt hij terug aan land, zich opgekauwd en dwaas voelend. Leegt zijn zakken op het zand en spuwt elk een plas uit. Strompelt terug naar zijn vader die te cool is om te zijn Dus zegt hij: 'Waarom heb je me die stomme regel laten volgen? Om eerlijk te zijn, kleine vriend, zal ik het je vertellen. Ik was net zo bang als jij Maar je zei dat je met mensen en plaatsen wilde omgaan die nieuw waren. En ik werd een beetje bang voor het lot van de toekomst van mijn zoontje. Dus verzon ik een reden om te zien of je het ooit zou redden Zodra je achter die rots verscheen en boos naar me keek realiseerde ik me al snel wat een geweldige man je uiteindelijk geworden bent Ik wist dat je had leren zwemmen, wat ik niet in me had En ik sta als metgezel van je, trotsste man die er ooit geweest is Draai je leven om door het opgooien van deze munt Draai een keuze om die je normaal vermijdt En beloof me dat je zult volgen wat er staat Wat het ook zegt