Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the streets Songtekst: streets score

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the streets - streets score ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van streets score? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the streets! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the streets en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals streets score .

Origineel

[Intro] Oi, oi, oi Sometimes I look down, sometimes I look up, oi Sometimes I look down, sometimes I look up Oi, that's it, oi, oi [Verse] I’m a fake, I don’t live the streets But there’s only so many hours in a day And I use 'em to make beats, oi In the studio, immersed in, rehearsing my technique I live loops, sleep snares and breathe beats Then sit through, keep the best there and only leave to eat Shut the door, pen and re-record the vocal just once more And now you know why these walls are the only walls I ever saw Call me The Quick Draw McGraw Show But unlodge your cord, yeah, oi Kind of like a street score, though not the genuine article More facts packed in a soundtrack to the acting In a film and I’m the lead Believe me, in the tragedy scene, a tear ran down my cheeks So cue the fairytale finale Listen to the dialogue, but not too deep Soak up the feeling, but don't quote me, please Incidentally, don’t worry about continuity The person we hired to do that was relieved of their duties Also, in the first scene, my jeans are green But then they change mysteriously to cream Again, bad continuity, but I still mean what I mean I wear Nike a lot, my hoodie's a tight Schott But does my life sound as interesting as a fight in a chip shop? I think not, the hype's not to be believed I ain't the archetypal street geez But I am right on being a beat junkie, oi I gave up the fight for an easy life a long time ago When the last bird dumped me Buy me, get one studio free I use words for effect to illustrate passion The themes ring fact and specifics are usually fiction, oi, oi I probably couldn't tell you half of what "Has It Come To This" means I was simply setting a scene of concrete, not sky and green trees I still hold the same hundred-feet-high dreams But a lot of things scare me, though I think I read somewhere recently that fear is a useless feeling Because I can't run to where I'm heading Without running from where I was, it's all because Where I'm from is not the issue, this is my imagination I don’t sing the blues or feel fever Which, by definition, ain't spoken truth either It floats around places I’ve never even been to So don't lean toward the door at four Just as the dance floor gets raw Some of the things this tour makes out I’d done, been or did Wasn’t me, I weren't the one, I’d only seen it I was always too zoned out on drum machine shit To worry about the day-to-day out in the dosh pit, oi, oi Flip the 12-inch, this is the original mix, called "Maybe My Sarcastic Brick Twist Daunting Will Be My Downfall", oi Suddenly I’m defined by my lyrical So I apologise for being so self-obsessed on this tune as Let’s get back to the story, soon as The Streets, the score Tell me what you think it is, 'cause I don't know anymore

 

Vertaling

[Intro] Oi, oi, oi Soms kijk ik naar beneden, soms kijk ik omhoog, oi Soms kijk ik naar beneden, soms kijk ik omhoog Oi, dat is het, oi, oi [Verse] I'm a fake, I don't live the streets But there's only so many hours in a day En ik gebruik ze om beats te maken, oi In de studio, ondergedompeld in, het repeteren van mijn techniek Ik leef loops, slaap snares en adem beats Dan doorzitten, het beste daar houden en alleen weggaan om te eten Sluit de deur, pen en neem de vocal nog één keer op En nu weet je waarom deze muren de enige muren zijn die ik ooit zag Noem me de Quick Draw McGraw Show But unlodge your cord, yeah, oi Zoiets als een straatscore, hoewel niet het echte artikel Meer feiten verpakt in een soundtrack voor het acteren In een film en ik ben de hoofdrolspeler Geloof me, in de tragediescène, liep er een traan over mijn wangen Dus start de sprookjesachtige finale Luister naar de dialoog, maar niet te diep Geniet van het gevoel, maar citeer me niet, alsjeblieft Trouwens, maak je geen zorgen over de continuïteit. De persoon die we daarvoor inhuurden werd van zijn taken ontheven. Ook, in de eerste scène, is mijn spijkerbroek groen. Maar dan verandert hij op mysterieuze wijze in crème. Alweer, slechte continuïteit, maar ik bedoel nog steeds wat ik bedoel. Ik draag veel Nike, mijn hoodie is een strakke Schott Maar klinkt mijn leven zo interessant als een gevecht in een friettent? Ik denk het niet, de hype is niet te geloven Ik ben niet de archetypische straat geez Maar ik ben wel een beat junkie, oi Ik gaf het gevecht voor een makkelijk leven lang geleden op When the last bird dumped me Koop mij, krijg een studio gratis Ik gebruik woorden voor effect om passie te illustreren De thema's ring feit en de details zijn meestal fictie, oi, oi Ik kan je waarschijnlijk niet de helft vertellen van wat "Has It Come To This' betekent Ik zette gewoon een scène van beton, geen lucht en groene bomen Ik heb nog steeds dezelfde honderd meter hoge dromen Maar veel dingen maken me bang. Ik geloof dat ik onlangs ergens las dat angst een nutteloos gevoel is. Omdat ik niet kan rennen naar waar ik heen ga zonder weg te rennen van waar ik was, het is allemaal omdat Waar ik vandaan kom is niet het probleem, dit is mijn verbeelding Ik zing niet de blues of voel koorts Wat, per definitie, ook geen gesproken waarheid is Het zweeft rond plaatsen waar ik zelfs nog nooit geweest ben Dus leun niet naar de deur om vier uur Net als de dansvloer rauw wordt Sommige van de dingen die deze tour maakt dat ik heb gedaan, ben geweest of heb gedaan Was ik niet, ik was het niet, ik had het alleen gezien Ik was altijd te veel bezig met drum machine shit Om me zorgen te maken over de dag-tot-dag in de dosh pit, oi, oi Draai de 12-inch om, dit is de originele mix, genaamd "Misschien zal mijn sarcastische Brick Twist Daunting mijn ondergang zijn", oi Plotseling word ik gedefinieerd door mijn lyrische Dus ik verontschuldig me dat ik zo zelfgeobsedeerd ben op dit deuntje als Laten we teruggaan naar het verhaal, zodra The Streets, de score Vertel me wat je denkt dat het is, want ik weet het niet meer