Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the tossers Songtekst: purgatory

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the tossers - purgatory ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van purgatory? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the tossers! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the tossers en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals purgatory .

Origineel

Where do children go when they're not crying childish tears They go to paradise up above and live throughout the years But then where do they go when they do cause their parents grief They spend all long years in a firey hell where there is no relief In Purgatory, oh all the day Purgatory is where the dead roll ever on What's a poor kid going to do but go and shave their head A life of crime is what they lead or wander the streets instead Because anything must be better than already what they've had And if you want any class of affirmation not preoccupation you must do something bad Pray every bead on your rosary, be thankful and be true For lies make baby Christus cry and the horsemen come for you A ghost white horse with snapping jowls and firey smokey eyes And never can you run fast enough as you trip and fall aside One morning when this life is over I will fly away No more shackles on my feet and no more tears I will display I won't need a sense of accomplishment no nothing I ever got And if I can hold it out I'm sure I can forgo the lot I'm closing doors and torturing those nearest me like a moth unto a flame I don't know how this will end or how to deal with this pain I need to find some sense of direction here past anything I've tried And by God of all this bullshit does it never not subside They say psychology starts when you're younger but that I cannot see I've no idea what ever happened to me nor can I explain this anxiety I kept hearing I was idle but I can prosper just in spite I'd be the working class hero of my ideals and family and I make it right But you can't meet the match to your state of being 'cause everyones changes hourly And you can't expect only one person to satisfy you eternally To satisfy you emotionally, psychologically, sexually and intellectually for life You must love more than one person and pursue more than one thing boys and girls that is my advice And now we've took to pining caoining for our spacious loss I'd like to think my friend's not wandering for once he isn't lost And not bound and chained to tread throughout all eternity Anxious for dreams that we're back together, by dreams of what could be Well it's been a messed up life and now you're gone and who knows where Every corner that I turn around I swear I see you there And you asked my God of all this pain, does it never ever end Well no not for your family or those who cannot comprehend

 

Vertaling

Waar gaan kinderen heen als ze geen kindertranen huilen Ze gaan naar het paradijs daarboven en leven daar door de jaren heen Maar waar gaan ze dan heen als ze hun ouders verdriet doen Zij brengen alle lange jaren door in een brandende hel waar geen verlichting is In het vagevuur, oh de hele dag Het vagevuur is waar de doden steeds verder gaan Wat moet een arm kind anders doen dan zijn hoofd kaalscheren Een leven van misdaad is wat ze leiden of in plaats daarvan zwerven ze op straat Omdat alles beter moet zijn dan wat ze al hadden En als je enige vorm van bevestiging wilt, moet je iets slechts doen. Bid elke kraal op je rozenkrans, wees dankbaar en wees eerlijk. Want leugens laten baby Christus huilen en de ruiters komen voor jou Een spookachtig wit paard met knorrende kaken en vurige rokerige ogen En nooit kun je snel genoeg rennen als je struikelt en opzij valt Op een morgen als dit leven voorbij is zal ik wegvliegen Geen ketenen meer aan mijn voeten en geen tranen meer zal ik tonen Ik zal geen gevoel van vervulling nodig hebben, niets wat ik ooit heb gekregen En als ik het kan volhouden, weet ik zeker dat ik alles kan vergeten Ik sluit deuren en martel mijn naasten als een mot in een vlam Ik weet niet hoe dit zal eindigen of hoe ik met deze pijn moet omgaan Ik moet hier een richting vinden die verder gaat dan alles wat ik heb geprobeerd En bij God van al deze onzin gaat het nooit over Ze zeggen dat psychologie begint als je jonger bent, maar dat kan ik niet zien Ik heb geen idee wat er ooit met me gebeurd is, noch kan ik deze angst verklaren. Ik hoorde steeds dat ik nutteloos was, maar ik kan het goed hebben, ondanks alles Ik zou de arbeidersklasse held zijn van mijn idealen en familie en ik maak het goed Maar je kunt geen gelijke vinden met je staat van zijn 'want iedereen verandert per uur En je kunt niet verwachten dat één persoon je eeuwig zal bevredigen Om je emotioneel, psychologisch, seksueel en intellectueel levenslang te bevredigen. Je moet van meer dan één persoon houden en meer dan één ding nastreven jongens en meisjes dat is mijn advies En nu zijn we aan het zeuren over ons ruime verlies Ik zou graag denken dat mijn vriend niet dwaalt voor een keer is hij niet verloren En niet gebonden en geketend om door alle eeuwigheid te lopen Bezorgd om dromen dat we weer samen zijn, door dromen van wat zou kunnen zijn Nou het is een rommelig leven geweest en nu ben je weg en wie weet waar Elke hoek die ik omsla, ik zweer dat ik je daar zie En je vroeg mijn God van al deze pijn, komt er nooit een einde aan Wel nee, niet voor je familie of zij die het niet kunnen bevatten.