Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the triffids Songtekst: chicken killer

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the triffids - chicken killer ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van chicken killer? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the triffids! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the triffids en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals chicken killer .

Origineel

I knelt I aimed I missed I ran Across the fIeld where our love began The ears of the corn began to melt and swim My 20/20 vision 95% dim I bowed my head to the weight of the sun I saw ribs sticking out through my yellow skin I felt so tail I felt so thin And the children were singing, "Here he comes the killer again Here he comes the chickenkiller again" I was shooting at the birds on the telephone lines Putting little black holes on the speed limit signs And tell me where she is I screamed And tell me where it Is she's been Well smiling people gathered round Wearing coloured silk under coloured lights And paper streamers floated down Like a skating rink or a boxing tight And grace descended without a sound And the children kept singing, "Here he comes the killer again Here he comes the chickenkiller again" I ran through that crowd calling out your dear name To the blind the deaf the dumb the lame But they shook their heads and pointed to the sky Saying she's in His hands now my boy She caught death as only lovers can ever catch can And the children kept singIng, "Here he comes the killer again Here he comes the chickenkiller again" Now the grass is brown and dry beside the track Broken beer bottle shines like our engagement ring And as sure as theres a man on the cross on a hill I'll pay dearly for everthing Now they stoop and they poke and they prod and they peer At our prone bodies lying there Like roosters picking at the body of a hen And the children were singing, "Here he comes the killer again Here he comes the chickenkiller again" My ears were filled with that joyful ringing My ears were filled with that happy singing Laughing and pointing and pointing and singing And the children sang, etc etc

 

Vertaling

Ik knielde, ik mikte, ik miste, ik rende. Over het veld waar onze liefde begon De korenaren begonnen te smelten en te zwemmen My 20/20 vision 95% dim Ik boog mijn hoofd voor het gewicht van de zon Ik zag ribben door mijn gele huid steken Ik voelde me zo klein, ik voelde me zo dun En de kinderen zongen, "Hier komt hij de moordenaar weer Daar komt hij de kippenmoordenaar weer Ik schoot op de vogels op de telefoonlijnen Ik zette kleine zwarte gaten op de snelheidsborden En vertel me waar ze is schreeuwde ik En vertel me waar ze is geweest Goed lachende mensen verzamelden zich Dragend gekleurde zijde onder gekleurde lichten En papieren slingers dreven naar beneden Als een schaatsbaan of een boksbaan En gratie daalde neer zonder een geluid En de kinderen bleven zingen, "Hier komt hij de moordenaar weer Hier komt hij de kippenmoordenaar weer Ik rende door die menigte en riep jouw naam Naar de blinden, de doven, de stommen, de kreupelen Maar ze schudden hun hoofd en wezen naar de hemel Zeggend dat ze nu in Zijn handen is, mijn jongen. Ze ving de dood zoals alleen geliefden die kunnen vangen En de kinderen bleven zingen, "Hier komt hij de moordenaar weer Hier komt hij de kippenmoordenaar weer Nu is het gras bruin en droog naast het spoor Gebroken bierflesje blinkt als onze verlovingsring En zo zeker als er een man aan het kruis op een heuvel is zal ik voor alles boeten Nu bukken ze en porren ze en turen ze naar onze liggende lichamen Zoals hanen pikken aan het lichaam van een kip En de kinderen zongen, "Daar komt de moordenaar weer Daar komt de kippenmoordenaar weer Mijn oren waren gevuld met dat blije gezang Mijn oren waren gevuld met dat blije gezang Lachend en wijzend en wijzend en zingend En de kinderen zongen, etc etc