Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the yardbirds Songtekst: mr. zero

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the yardbirds - mr. zero ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van mr. zero? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the yardbirds! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the yardbirds en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals mr. zero .

Origineel

(Bob Lind) Diamonds of silvery rain in the fountains And ten-cent red roses from department store counters Watching the moonlight reflect off the river Beside where the trains cross the bridge and slow down Trains with white letters on black iron sides And white rushing water that all rolls away And Little Miss Someone does not want to stay Everyone's moving, with places to go And Mr Zero, he sadly stands still As the water goes one way, the train goes another Mr Zero stands still and Miss Someone don't bother Yesterday's kiss will be cold by tomorrow As campfires of midnight dissolve in the darkness The room is deserted, the blinds have been drawn Little Miss Someone has packed up and gone Fast moving cars disappear down the highway With signs that say "hitch-hikers: do not disturb" Mr Zero looks quietly up from the curb Morning has faded, and shadows have grown And Little Miss Someone is on her way home Mr Zero stands watching, her plane flies above And with frost-bitten hands waves goodbye to his love Walks through the park on a bright summer Sunday And tapestry kittens that hung on the wall They all die in the air like a soft minor chord A vacancy sign, and a bulletin board Mr Zero is wrapping his jacket around him Speaking kind words that should have been said long ago But Little Miss Someone does not want to know The night is deserted, there's dust on the shelf Mr Zero sits lonely and talks to himself It's too late to change, the fine line has been crossed The charades are all done, Mr Zero has lost

 

Vertaling

(Bob Lind) Diamanten van zilverachtige regen in de fonteinen En rode rozen van tien cent van de toonbanken van warenhuizen Kijkend naar het maanlicht dat weerkaatst op de rivier Naast waar de treinen de brug oversteken en vertragen Treinen met witte letters op zwarte ijzeren zijkanten En wit ruisend water dat allemaal wegrolt En juffrouwtje wil niet blijven Iedereen is in beweging, met plaatsen om te gaan En Meneer Nul, hij staat treurig stil Terwijl het water de ene kant op gaat, gaat de trein de andere kant op Mr Zero staat stil en juffrouw Iemand doet geen moeite De kus van gisteren zal morgen koud zijn Als het kampvuur van middernacht oplost in de duisternis De kamer is verlaten, de gordijnen zijn dicht Juffrouwtje heeft gepakt en is weg Snel rijdende auto's verdwijnen over de snelweg Met borden waarop staat "lifters: niet storen" Mr Zero kijkt rustig op van de stoeprand De ochtend is vervaagd, en de schaduwen zijn gegroeid En Little Miss Someone is op weg naar huis Mr Zero staat te kijken, haar vliegtuig vliegt boven En met bevroren handen zwaait hij zijn geliefde vaarwel Wandelt door het park op een heldere zomerzondag En tapisseriekittens die aan de muur hingen Ze sterven allemaal in de lucht als een zacht mineurakkoord Een leegstandsbord, en een mededelingenbord Mr Zero slaat zijn jas om zich heen Spreekt vriendelijke woorden die al lang geleden gezegd hadden moeten worden Maar juffrouwtje wil het niet weten De nacht is verlaten, er ligt stof op de plank Mr Zero zit eenzaam en praat in zichzelf Het is te laat om te veranderen, de dunne lijn is overschreden De charades zijn allemaal gedaan, Mr Zero heeft verloren