Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: threshold Songtekst: pilot in the sky of dreams

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: threshold - pilot in the sky of dreams ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van pilot in the sky of dreams? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van threshold! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van threshold en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals pilot in the sky of dreams .

Origineel

In heavy consternation I move across the hall I pictured this so many times I wasn't scared at all But every time I got this far I never felt so small My mind was full of questions Of arguments and lies But every word was melted down When I looked in your eyes And I don't need these memories For now I'm mesmerized And I'm staring down the barrel of my life Now I'm entranced, you possess my full attention How my thoughts dance freely on the journey You intended all along, to somewhere I belong Like a pilot in the sky of dreams Can you promise me the world And everything I need? Can you promise me the world? Can you promise me a sky? That's trouble free and clear So it's safe for me to fly But who can stop my plane (stop my plane) From drifting out of range? (far away) Will this sky be precious to defend? Will my sights go dark before the end? Will I see the landing lights again? Can you offer me the speed To travel like the wind? If I ever feel the need Can you guarantee the sun Won't melt away my wings Way before my journey's done? And who can stop my plane (stop my plane) From drifting out of range? (far away) Will this sky be precious to defend? Will my sights go dark before the end? Will I see the landing lights again? Drifting away (drifting away) Out of the grey and out of control Such a nice day (such a nice day) for drifting away What became of the blue horizon Are you sure I was flying blind? Never saw that the plane was diving Never thought I was out of time And now I'm disenchanted You endure my disaffection All my systems running red The radio is down and there's trouble ahead Get me back down I lost my way and I want to be grounded Get me back down I lost my way coming out of the storm Get me back down I lost my way and I want to be grounded Get me back down I lost my way coming out of the storm Did I promise you a sky Where rain would never fall? Or did you listen to a lie Did you radio to base? I waited for your call But you left without a trace But I could stop your plane (stop your plane) From drifting out of range (far away) Still this sky is precious to defend Still your sights will last until the end You will see the landing lights again Now I'm entranced, you possess my full attention How my thoughts dance freely on the journey You intended all along, to somewhere I belong Like a pilot in the sky of dreams

 

Vertaling

In zware consternatie beweeg ik me door de hal Ik heb me dit zo vaak voorgesteld Ik was helemaal niet bang Maar elke keer als ik zo ver kwam voelde ik me nooit zo klein Mijn geest zat vol met vragen Van argumenten en leugens Maar elk woord was gesmolten Toen ik in je ogen keek En ik heb deze herinneringen niet nodig Want nu ben ik gebiologeerd En ik staar in de loop van mijn leven Nu ben ik in vervoering, je bezit mijn volledige aandacht Hoe mijn gedachten vrijuit dansen op de reis Jij was het altijd al van plan, naar waar ik thuishoor Als een piloot in de hemel van dromen Kun je me de wereld beloven En alles wat ik nodig heb? Kun je me de wereld beloven? Kun je me een hemel beloven? Die probleemloos en helder is Dus het is veilig voor mij om te vliegen Maar wie kan mijn vliegtuig stoppen Van het wegdrijven buiten bereik? (ver weg) Zal deze hemel kostbaar zijn om te verdedigen? Zal mijn vizier donker worden voor het einde? Zal ik de landingslichten weer zien? Kun je me de snelheid bieden Om te reizen als de wind? Als ik ooit de behoefte voel Kan je me garanderen dat de zon dat mijn vleugels niet wegsmelten Lang voordat mijn reis ten einde is? En wie kan mijn vliegtuig stoppen From drifting out of range? (ver weg) Zal deze hemel kostbaar zijn om te verdedigen? Zal mijn vizier donker worden voor het einde? Zal ik de landingslichten weer zien? Drifting away (wegdrijven) Uit het grijs en uit controle Zo'n mooie dag (zo'n mooie dag) om weg te drijven Wat is er van de blauwe horizon geworden? Weet je zeker dat ik blind vloog? Nooit gezien dat het vliegtuig dook Nooit gedacht dat ik buiten de tijd was En nu ben ik ontgoocheld Jij verdraagt mijn ontevredenheid Al mijn systemen staan op rood De radio doet het niet en er zijn problemen op komst Haal me terug naar beneden Ik ben de weg kwijt en wil aan de grond genageld worden Haal me terug naar beneden Ik raakte de weg kwijt toen ik uit de storm kwam Laat me naar beneden Ik ben de weg kwijt en ik wil geaard zijn Haal me terug naar beneden Ik raakte de weg kwijt toen ik uit de storm kwam Heb ik je een hemel beloofd waar nooit regen zou vallen? Of luisterde je naar een leugen Heb je de radio naar de basis gestuurd? Ik wachtte op je telefoontje Maar je vertrok zonder een spoor Maar ik kon je vliegtuig tegenhouden. From drifting out of range (ver weg) Toch is deze lucht kostbaar om te verdedigen Je vizier zal tot het einde blijven branden Je zult de landingslichten weer zien Nu ben ik in vervoering, je hebt mijn volledige aandacht Hoe mijn gedachten vrijuit dansen op de reis Jij was het altijd al van plan, naar waar ik thuishoor Als een piloot in de hemel van dromen