Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: tim o'brien Songtekst: restless spirit wandering

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: tim o'brien - restless spirit wandering ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van restless spirit wandering? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van tim o'brien! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van tim o'brien en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals restless spirit wandering .

Origineel

Restless spirit, wandering, come on home again Tell me about your days of old, wander back again You won't admit your life is taken, to your death not yet awakened Restless spirit wandering, come on home again Oglethorpe was around this place some hundred fifty years Since a Union bullet hit its mark, and his teenaged heart it pierced Years ago a young girl lived here, she became his friend But when their family moved away their friendship had to end When we bought this house the neighbors came and talked about him Though we've not heard or seen a thing, I hope he comes again I'd like to ask him lots of things, and hear the way he talks Describing local battle scenes on some slow morning walk Restless spirit, wandering, come on home again Tell me about your days of old, wander back again Don't admit your life is taken, to your death not yet awaken Restless spirit wandering, come on home again The room I write used to be a two car garage A nineteen fifties chrome and fin and white wall tired montage Years later it became a church, and they moved an organ in And these walls would shake with holy songs and sermons against sin I like to think this place was made for the kind of work I do I'll try to be ready when the spirit comes back through I'll write it down and sort it out and make it fairly rhyme And marry it to melody of the highest flying kind I want to try be to a friend to souls that cannot rest I would not blame their anger, don't claim to know what's best But souls are all connected like the branches on a tree And things they see beyond the grave might help out you and me Restless spirit, wandering, come on home again Tell me about your days of old, wander back again Tell me as you come and go, things that people need to know Restless Spirit, wandering, come on home again Don't admit your life is taken, to your death not yet awaken Restless spirit wandering, come on home again

 

Vertaling

Rusteloze geest, zwervend, kom weer thuis Vertel me over je dagen van vroeger, dwaal weer terug Je wilt niet toegeven dat je leven is genomen, tot je dood nog niet ontwaakt Rusteloze geest, dwalend, kom weer naar huis Oglethorpe was hier zo'n honderdvijftig jaar Sinds een Uniekogel zijn doel trof, en zijn tienerhart doorboorde Jaren geleden woonde hier een jong meisje, ze werd zijn vriendin Maar toen hun familie verhuisde moest hun vriendschap eindigen Toen we dit huis kochten, kwamen de buren en spraken over hem Hoewel we niets meer gehoord of gezien hebben, hoop ik dat hij nog eens komt Ik zou hem veel dingen willen vragen, en horen hoe hij praat Hij beschrijft de lokale strijd scènes op een langzame ochtendwandeling Rusteloze geest, zwervend, kom weer thuis Vertel me over je dagen van vroeger, dwaal weer terug Geef niet toe dat je leven is genomen, tot je dood nog niet ontwaakt Rusteloze geest, dwalend, kom weer thuis De kamer waar ik schrijf was vroeger een garage voor twee auto's Een negentien vijftiger jaren chroom en vin en witte muur vermoeide montage Jaren later werd het een kerk, en verhuisden ze een orgel naar binnen En deze muren zouden schudden met heilige liederen en preken tegen de zonde Ik denk graag dat deze plek gemaakt is voor het soort werk dat ik doe Ik zal proberen klaar te zijn als de geest terugkomt Ik schrijf het op en sorteer het en laat het redelijk rijmen en het laten rijmen op een melodie van de hoogst vliegende soort Ik wil proberen een vriend te zijn voor zielen die niet kunnen rusten Ik zou hun woede niet kwalijk nemen, beweer niet te weten wat het beste is Maar zielen zijn allemaal verbonden als de takken aan een boom En dingen die ze zien achter het graf kunnen jou en mij helpen Rusteloze geest, zwervend, kom weer thuis Vertel me over je oude dagen, dwaal weer terug Vertel me als je komt en gaat, dingen die mensen moeten weten Rusteloze geest, zwervend, kom weer thuis Geef niet toe dat je leven is genomen, tot je dood nog niet ontwaakt Rusteloze geest, dwalend, kom weer thuis