Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: timothy brindle Songtekst: lily (floriana)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: timothy brindle - lily (floriana) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van lily (floriana)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van timothy brindle! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van timothy brindle en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals lily (floriana) .

Origineel

[Verse 1] She lived in South, I lived in North Philly Her name means “flower”: she is the LORD’s Lily She’s everything in a woman I could ever desire But that’s a small thing compared to Yahweh’s treasure inside her Like, Not just beautiful features but unusual meekness With His Image in you I see the Beauty of Jesus My name you shared as “Brindle,” I was appearing gentle You said “I do”, no idea what you was getting into We brought our baggage in, our back packs of sin Dumped them on the table, wondered if they’d ever have an end He gave me you in marriage, then pretty soon we’re parents I nearly ruined our Union, “whose able to repair this?” I almost lost you/ it was my fault to The pain it cost you/ I been so hostile I almost lost you/ but what did God do? To restore us, the LORD just showed us His GOSPEL!!! [Verse 2] But He wouldn’t let me or you or anyone tear us apart Cuz it’s His marriage, isn’t that what He declared at the start (Mark 10:9) You didn’t proceed to just leave me, regardless how people see me For His mercy, you said we, are both equally needy So we proclaim this aloud: If you’ve felt pain from your spouse YOU’RE as depraved and defiled But His Grace—It Abounds! And His grace is Enough! Judgment’s taken for us! ‘Cuz on the Cross, Jesus was forsaken and crushed! When your soul beholds these riches His great grace for you becomes your soul’s fuel for forgiveness So, Floriana and I, of course declaring this: The Gospel’s Sufficient to restore our marriages!!!

 

Vertaling

[Verse 1] Zij woonde in Zuid, ik in Noord Philly Haar naam betekent "bloem": zij is de Lelie van de Heer Ze is alles in een vrouw wat ik ooit zou kunnen verlangen Maar dat is een klein ding vergeleken met Yahweh's schat in haar Zoals, niet alleen mooie gelaatstrekken maar ongewone zachtmoedigheid Met Zijn beeld in jou zie ik de schoonheid van Jezus Mijn naam die je deelde als "Brindle," Ik was schijnbaar zacht Je zei "ja, ik wil", geen idee waar je aan begon We brachten onze bagage binnen, onze rugzakken van zonde Dumpten ze op de tafel, vroegen ons af of ze ooit een einde zouden hebben Hij gaf me jou ten huwelijk, en al snel waren we ouders Ik ruïneerde bijna onze Unie, "Wie kan dit herstellen?" Ik verloor je bijna, het was mijn schuld. De pijn die het je kostte, ik was zo vijandig. Ik was je bijna kwijt/ maar wat heeft God gedaan? Om ons te herstellen toonde de HEER ons juist Zijn GOSPEL!!! [Vers 2] Maar Hij zou mij of jou of wie dan ook ons niet uit elkaar laten scheuren Want het is Zijn huwelijk, is dat niet wat Hij in het begin verklaarde (Markus 10:9) Je bent niet zomaar bij me weggegaan, ongeacht hoe mensen me zien. Voor Zijn barmhartigheid, zei je, zijn wij beiden even behoeftig Dus verkondigen we dit hardop: Als je pijn hebt gevoeld van je echtgenoot. ben je net zo verdorven en verontreinigd Maar Zijn genade - het is overvloedig! En Zijn genade is genoeg! Het oordeel is voor ons geveld. Want aan het kruis werd Jezus verlaten en verpletterd. Als je ziel deze rijkdom aanschouwt wordt Zijn grote genade voor jou, je ziel's brandstof voor vergeving. Dus, Floriana en ik, verklaren natuurlijk dit: Het Evangelie is Voldoende om onze huwelijken te herstellen!!!