Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: todd rundgren Songtekst: no world order

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: todd rundgren - no world order ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van no world order? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van todd rundgren! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van todd rundgren en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals no world order .

Origineel

Let me tell you 'bout the new world order Not the kind to make you run for the border It's a new religion wrapped in a revolution With a proven solution for your mental pollution Don't let no one tell you that God ain't got a sense of humor Someone said he's pissed off, but that was just a rumor I know he's laughin' when the preacher starts to scream about How trippin' is evil, and sex is unclean Cars and gold bars and chains and diamond rings These are the symbols, we want the real things Peace in the soul and a natural insight Things that please the mind and make the body feel right Nature wants your life to go on long and on strong To have children and show them where you went wrong So if your life style leads you into hell or into prison Wake up and listen, this is what you're missing Free will, we can't seem to get our fill We are beggars, we are choosers drunk on a lack of power I believe in understanding, I've got to know where we're landing I'm takin' my survey now, hands up if you're with me Do you want different choices? Can't hear the quiet voices Got to dim all the lights, turn down the volume Put on a little more forgiveness, who's gonna be my witness? If we must endure this trial, someone is bound to touch us Do you want more sex, more comforting A little more foreplay and afterglow, let my people go Everybody wants peace on the earth, children sheltering Calling every man, every woman We're gonna take control of our own bodies Peace breaks out in the battle of the sexes We start to learn what the other one expects is We stay away from what the other one rejects is And have respect for individual perspectives We're gonna break out of this cycle of dependency And liberate each other from a hopeless life of drudgery And face up to the truth as we dispel all of this secrecy And simplify the situation when we learn to speak plainly We're gonna take control of the machinery Bad little actors that chew up the scenery Job number one is gonna be findin' a way That we can rave all night and meditate all day Mankind's strugglin' hard to see the light To hear the voice of the spirit in the night To lay down his heavy burden and pick up his soul power And build a heaven on earth hour by hour by hour Child protection, more careful mate selection Everyone wants to be wanted by a natural father and mother Lookin' for a sense of wonder, don't let your faith go under This is a beautiful world, if we could only give up fighting The answer is surrender, every race, every gender Beat our swords into plowshares on the anvil of a pure heart We gotta have honest answers and the courage to take our chances Opportunity's knockin' loud, give me your attention

 

Vertaling

Laat me je vertellen over de nieuwe wereldorde. Niet het soort dat je naar de grens laat rennen Het is een nieuwe religie verpakt in een revolutie Met een bewezen oplossing voor je mentale vervuiling Laat niemand je vertellen dat God geen gevoel voor humor heeft. Iemand zei dat hij kwaad is, maar dat was maar een gerucht Ik weet dat hij lacht als de predikant begint te schreeuwen over hoe trippen slecht is, en seks onrein Auto's en goudstaven en kettingen en diamanten ringen Dit zijn de symbolen, wij willen de echte dingen Vrede in de ziel en een natuurlijk inzicht Dingen die de geest behagen en het lichaam een goed gevoel geven De natuur wil dat je leven lang en sterk doorgaat Om kinderen te krijgen en hen te laten zien waar je fout ging Dus als je levensstijl je naar de hel of naar de gevangenis leidt Word wakker en luister, dit is wat je mist Vrije wil, we lijken niet genoeg te krijgen We zijn bedelaars, we zijn kiezers dronken van een gebrek aan macht Ik geloof in begrip, ik moet weten waar we landen Ik neem nu mijn enquête af, handen omhoog als je het met me eens bent Wil je andere keuzes? Kan de stille stemmen niet horen Ik moet alle lichten dimmen, het volume zachter zetten Doe wat meer vergeving op, wie zal mijn getuige zijn? Als we deze beproeving moeten doorstaan, zal iemand ons raken. Wil je meer seks, meer troost Een beetje meer voorspel en nagenieten, laat mijn mensen gaan Iedereen wil vrede op aarde, kinderen onderdak Oproep aan iedere man, iedere vrouw We gaan controle nemen over ons eigen lichaam Vrede breekt uit in de strijd der seksen We beginnen te leren wat de ander verwacht We blijven weg van wat de ander afwijst En hebben respect voor individuele perspectieven We gaan deze cyclus van afhankelijkheid doorbreken En bevrijden elkaar van een uitzichtloos leven van sleur En de waarheid onder ogen zien als we al deze geheimzinnigheid wegnemen En de situatie vereenvoudigen als we leren om ronduit te spreken We gaan de controle nemen over de machines. Slechte kleine acteurs die het decor opkauwen Klus nummer één zal zijn een manier te vinden Dat we de hele nacht kunnen razen en de hele dag mediteren De mensheid worstelt hard om het licht te zien Om de stem van de geest in de nacht te horen Om zijn zware last af te leggen en zijn zielenkracht op te pakken Om een hemel op aarde te bouwen, uur na uur na uur. Bescherming van kinderen, meer zorgvuldige selectie van partners. Iedereen wil gewild zijn bij een natuurlijke vader en moeder Zoek naar een gevoel van verwondering, laat je geloof niet ten onder gaan Dit is een mooie wereld, als we de strijd maar opgeven Het antwoord is overgave, elk ras, elk geslacht Sla onze zwaarden tot ploegscharen op het aambeeld van een zuiver hart We moeten eerlijke antwoorden hebben en de moed om onze kansen te nemen Opportunity's knockin' loud, give me your attention