Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Toto Songtekst: Mushanga

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Toto - Mushanga ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Mushanga? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Toto! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter T van Toto en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Mushanga .

Origineel

I can't forget you my little Mushanga
I keep a place in my heart for you
The days of waiting they keep getting longer,
and not a thing I can do
I was a poet, a magazine writer,
sent to report on political views
It was by chance through a lens that I met you,
a Capetown girl with no shoes


You were runnin' down the road,
I was going your way
I stopped and turned around to lent you my hand
You smiled though you were suffering
I didn't understand

you broke into my heart
I saw your eyes and then I knew
you broke into my heart
like the wind and rain that followed you
You broke into my heart
Had the Lord above forgotten you?
You broke in from the start
And all my tears belong to you

Mushanga, oh, Mushanga, oh

I sat and watched as she danced by the fires
through ancient songs did the tale unfold.
They sang of diamonds that came from their mountains
The loss of lives mining white man's gold

I had to leave and go back to Manhattan
where all my stories are bought and sold
I know the city would surely be saddened,
if what I knew could be told

You were runnin' down the road
I was going your way
I stopped and turned around to lent you my hand
You smiled though you were suffering
I didn't understand, then

You broke into my heart
I saw your eyes and then I knew
You broke into my heart
Like the wind and rain that followed you

You broke into my heart
Had the Lord above forgotten you?
You broke in from the start
And all my tears belong to you

Mushanga, oh, Mushanga, oh

It's been so long since I last heard your laughter,
so many letters and still no news
I hope you find all the things that you're after
You know my heart is with you

You were runnin' down the road
I was going your way
I stopped and turned around to lent you my hand
You smiled though you were suffering
I didn't understand, then

You broke into my heart
I saw your eyes and then I knew
You broke into my heart
Like the wind and rain that followed you

You broke into my heart
Had the Lord above forgotten you?
You broke in from the start
And all my tears belong to you

Mushanga, oh, Mushanga, oh
Mushanga, oh, Mushanga, oh
Mushanga, oh, Mushanga, oh

 

Vertaling

Ik kan je niet vergeten mijn kleine Mushanga,
ik hou een plekje in mijn hart voor jou.
De dagen van het wachten worden steeds langer,
en niet een ding kan ik doen.
Ik was een poeet, een tijdschriftschrijver,
verzonden om politieke meningen te rapporteren.
Het was toevallig door een lens dat ik jou ontmoette,
een meisje uit Kaapstad zonder schoenen.


Je rende de straat uit,
ik ging jou achterna.
Ik stopte en draaide me om, om jou mijn hand te geven
Je glimlachte hoewel je leed,
ik snapte het niet toen,

je brak in mijn hart,
ik zag je ogen en toen wist ik het,
je brak in mijn hart,
net zoals de wind en de regen die jou volgde.
Je brak in mijn hart
Heeft God daarboven jou vergeten?
Je brak vanaf het begin in.
en al mijn tranen zijn voor jou.

Mushanga, oh, Mushanga, oh

Ik zat en lette op toen zij door het vuur danste,
door oudere liederen opende het verhaal.
Zij zongen over diamanten die uit hun bergen kwamen.
Het verlies van het leven bij het ontginnen van goud voor witte mannen.

Ik moest weggaan en terug naar Manhattan gaan,
waar al mijn verhalen worden gekocht en verkocht.
Ik weet dat de stad zeker bedroefd wordt,
als wat ik wist verteld zou kunnen worden.

Je rende de straat uit,
ik ging jou achterna.
Ik stopte en draaide om, om jou mijn hand te geven.
Je glimlachte hoewel je leed,
ik snapte het niet toen,

je brak in mijn hart,
ik zag je ogen en toen wist ik,
je brak in mijn hart,
net zoals de wind en de regen die jou volgde.

Je brak in mijn hart
Heeft God daarboven jou vergeten?
Je brak vanaf het begin in.
Al mijn tranen zijn voor jou.

Mushanga, oh, Mushanga, oh

Het heeft zolang geduurd sinds ik je heb horen lachen,
zo veel brieven en nog steeds geen nieuws.
Ik hoop dat je alle dingen vindt dat je achteraf wilt.
Je weet dat mijn hart voor jou is.

Je rende de straat uit,
ik ging jou achterna
Ik stopte en draaide om, om jou mijn hand te geven.
Je lachte, hoewel je leed.
Ik snapte het niet meer, maar toen

je brak in mijn hart,
ik zag je ogen en toen wist ik,
je brak in mijn hart,
net zoals de wind en de regen die jou volgde.

Je brak in mijn hart
Heeft God daarboven jou vergeten?
Je brak vanaf het begin in.
Al mijn tranen zijn voor jou.

Mushanga, oh, Mushanga, oh
Mushanga, oh, Mushanga, oh
Mushanga, oh, Mushanga, oh