Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Train Songtekst: Drops Of Jupiter

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Train - Drops Of Jupiter ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Drops Of Jupiter? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Train! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter T van Train en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Drops Of Jupiter .

Origineel

Now that she's back in the atmosphere
With drops of Jupiter in her hair
Eah, eah, eah
She acts like summer and walks like rain
Reminds me that there's time to change
Eah, eah, eah
Since the return of her stay on the moon
She listen's like spring and she talks like June
Eah, eah, eah
Eah, eah, eah

But tell me,
Did you sail across the sun
Did you make it to the Milky Way
To see the lights are faded
And that heaven is overrated

Tell me
Did you fall for a shooting star
One without a permanent scar
And did you miss me while you were looking for yourself out there

Now that she's back from that soul vacation
Tracing her way throught the constellation
Eah, eah, eah
She checks out Mozart while she does Tae-Bo
Reminds me that there's room to grow
Eah, eah, eah
Now that she's back in the atmosphere
I'm afraid that she might think of me as
Plain 'ol Jane
Told a story 'bout a man who was too afraid to fly so he never did land

But tell me
Did the wind sweep you off your feet?
Did you finally get the chance to
Dance along the light of day
And head back to the Milky Way

Tell me
Did Venus blow your mind
Was it everything you wanted to find?
And did you miss me while you were looking for yourself out there?

Can you imagine no
Love, pride, deep-fried chicken
Your best friend always sticking up for you
Even when I know you're wrong
Can you imagine no
First dance, freeze-dried romance
Five hour phone conversation
The best soy latte that you ever had and me

But tell me
Did the wind sweep you off your feet
Did you finally get the chance to
Dance along the light of day
And head back to the Milky Way

Tell me
Did you sail across the sun
Did you make it to the Milky Way
To see the lights are faded
And that heaven is overrated

Tell me
Did you fall for a shooting star
One without a permanent scar
And did you miss me while you were looking for yourself

Na, na, na, na
(And did you finally get the chance to dance along the light of day?)
Na, na, na, na
(And did you fall from a shooting star, fall from a shooting star)
Na, na, na, na
(An now you're lonely looking for yourself out there)

 

Vertaling

Nu dat ze terug is in de atmosfeer
Met druppels Jupiter in haar haar
ah, ah, ah
Ze gedraagt zich als de zomer en loopt als de regen
Herinnert me dat er tijd is om te veranderen
ah, ah, ah
Sinds haar terugkeer van haar verblijf op de maan
Luistert ze als de lente en praat ze als Juni
ah, ah, ah
ah, ah, ah

Maar zeg me,
Zeilde je over de zon
Heb je het gehaald tot de melkweg
Om ze zien dat de lichten gedoofd zijn
En dat de hemel overschat wordt

Zeg me
Ben je gevallen voor een vallende ster
Een zonder een blijvend litteken
En heb je me gemist terwijl je daar naar je jezelf zocht

Nu dat ze terug is van die zielsvakantie
Haar weg zoekend door het sterrebeeld
ah, ah, ah
Ze probeert Mozart terwijl ze Tae-bo doet
Herinnert me dat er ruimte is om te groeien
ah, ah, ah
Nu dat ze terug is in de atmosfeer
Ben ik bang dat ze over denkt als
Jan alleman
Vertelde een verhaal over een man die te bang was om te vliegen dus hij landde nooit

Maar zeg me
Veegde de wind je van je voeten?
Heb je uiteindelijk de kans gekregen om
Te dansen op het eerste licht van de dag
En terug te gaan naar de melkweg

Zeg me
Stond je versteld van Venus
Was het alles wat je ervan verwacht had?
En heb je me gemist terwijl je daar naar je jezelf zocht?

Kun je je voorstellen nee
Liefde, trots, diepgevroren kip
Je beste vriend die altijd voor je opkomt
Zelfs wanneer ik weet dat je het fout hebt
Kun je je voorstellen nee
Eerste dans, diepgevroren romantiek
Vijf uur durend telefoon gesprek
Het beste soya ijs dat je ooit gehad hebt en mij

Maar zeg me
Veegde de wind je van je voeten?
Heb je uiteindelijk de kans gekregen om
Te dansen op het eerste licht van de dag
En terug te gaan naar de melkweg

Zeg me,
Zeilde je over de zon
Heb je het gehaald tot de melkweg
Om ze zien dat de lichten gedoofd zijn
En dat de hemel overschat wordt

Zeg me
Ben je gevallen voor een vallende ster
Een met een blijvend litteken
En heb je me gemist terwijl je daar naar je jezelf zocht

Na, na, na, na
(En heb je uiteindelijk de kans gekregen om te dansen op het eerste licht van de dag?)
Na, na, na, na
(En ben je van een vallende ster gevallen, van vallende ster gevallen)
Na, na, na, na
(En nu ben je eenzaam terwijl je daar naar jezelf zoekt)