Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: train Songtekst: this'll be my year

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: train - this'll be my year ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van this'll be my year? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van train! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van train en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals this'll be my year .

Origineel

In '85. Tuesday morning. Came alive. I didn't know ya. Route 66 is gone. And Reagan's here. It won't be long. Nintendo comes. Live Aid, too. Back to the Future. Where were you. While I spent all my days. In Catholic school?. In '89. The dream begins. First in line to California. Pete Rose is banned for good. The Simpsons come to Hollywood. Russia leaves Afghanistan. Flight 103 ends Pan Am. Bush is here. This is the year. That I feel most alone. No more. Countin' down the hours. No more. Wishin' you were here. I stopped believin'. Although Journey told me 'don't'. Before I call it a day. Maybe this'll be my year. Maybe this'll be my year. Maybe this'll be my year. Maybe this'll be my year. In '92. A boy is born. The skies were blue. In Ohio. Boris Yeltsin chills. Freddie dies. But Queen is still. Barcelona has the games. Lady Di is single again. Clinton wins. And I still dream. That I'll find you someday. In '97. A baby girl. Adds some heaven to the world. Tony Blair tips the scales. Elton sings for the Princess of Wales. Microsoft buys into Mac. My dad has a second heart attack. And Train leaves San Francisco. In a thousand-dollar van. No more. Countin' down the hours. No more. Wishin' you were here. I stopped believin'. Although Journey told me 'don't'. Before I call it a day. Maybe this'll be my year. Maybe this'll be my year. Maybe this'll be my year. Maybe this'll be my year. 2001. The towers fell. The World is stunned. I wish I knew ya. I was on a plane. The world would never be the same. The artificial heart is born. Ironic when New York's is torn out. Woah-oah-oah-oah. 2004. Began in May. On tour when I met ya. Facebook joins the Internet. Oldsmobile joins the cassette. I met your family. It took a while until you kissed me. But when you did. I finally felt at home. I stopped believin'. Although Journey told me 'don't'. Before I call it a day. Maybe this'll be my year. Maybe this'll be my year. Maybe this'll be my year. Maybe this'll be my year. 2012. And all I know. Is everybody comes and goes. Everybody sings and cries. Makes the grade and takes the prize. In somethin', nothin', I don't care. Because I always know that you'll be here. With me

 

Vertaling

In '85. Dinsdagmorgen. Kwam tot leven. Ik kende je niet. Route 66 is weg. En Reagan is hier. Het zal niet lang meer duren. Nintendo komt. Live Aid, ook. Back to the Future. Waar was jij. Terwijl ik al mijn dagen doorbracht. Op de katholieke school? In '89. De droom begint. De eerste in de rij naar Californië. Pete Rose wordt voorgoed verbannen. The Simpsons komen naar Hollywood. Rusland verlaat Afghanistan. Vlucht 103 eindigt Pan Am. Bush is hier. Dit is het jaar. Dat ik me het meest alleen voel. Niet meer. De uren aftellen. Niet meer. Wensend dat je hier was. Ik ben gestopt met geloven. Hoewel Journey me zei 'niet doen'. Voordat ik het een dag noem. Misschien wordt dit mijn jaar. Misschien wordt dit mijn jaar. Misschien wordt dit mijn jaar. Misschien wordt dit mijn jaar. In '92. Een jongen is geboren. De lucht was blauw. In Ohio. Boris Jeltsin rilt. Freddie sterft. Maar Queen is er nog. Barcelona heeft de spelen. Lady Di is weer vrijgezel. Clinton wint. En ik droom nog steeds. Dat ik je op een dag zal vinden. In '97. Een dochtertje. Voegt wat hemel toe aan de wereld. Tony Blair kantelt de weegschaal. Elton zingt voor de Prinses van Wales. Microsoft koopt Mac. Mijn vader krijgt een tweede hartaanval. En Train verlaat San Francisco. In een busje van duizend dollar. Niet meer. De uren aftellen. Niet meer. Wensend dat je hier was. Ik ben gestopt met geloven. Hoewel Journey me zei 'niet doen'. Voordat ik het een dag noem. Misschien wordt dit mijn jaar. Misschien wordt dit mijn jaar. Misschien wordt dit mijn jaar. Misschien wordt dit mijn jaar. 2001. De torens zijn gevallen. De wereld is verbijsterd. Ik wou dat ik je kende. Ik zat in een vliegtuig. De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn. Het kunstmatige hart is geboren. Ironisch als dat van New York eruit gerukt wordt. Woah-oah-oah-oah. 2004. Begon in mei. Op tournee toen ik je ontmoette. Facebook komt bij het internet. Oldsmobile komt bij de cassette. Ik ontmoette je familie. Het duurde een tijdje tot je me kuste. Maar toen je dat deed. Voelde ik me eindelijk thuis. Ik stopte met geloven. Hoewel Journey me zei 'niet doen'. Voordat ik het een dag noem. Misschien wordt dit mijn jaar. Misschien wordt dit mijn jaar. Misschien wordt dit mijn jaar. Misschien wordt dit mijn jaar. 2012. En alles wat ik weet. Is dat iedereen komt en gaat. Iedereen zingt en huilt. Haalt de rang en neemt de prijs. In iets, in niets, het maakt me niet uit. Omdat ik altijd weet dat je hier zult zijn. Bij mij.