Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: u2 Songtekst: the little things that give you away

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: u2 - the little things that give you away ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the little things that give you away? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van u2! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter u van u2 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the little things that give you away .

Origineel

The night gave you a song. A light had been turned on. You walked out in the world. Like you belong there. As easy as a breeze. Each heart was yours to please. Is it only me who sees. There's something wrong there. Oh, la la la. I'm not a ghost now. I can see you. You need to see me. It's the little things that give you away. The words you cannot say. Your big mouth in the way. It's the little things that tease and betray. As the hunted I become the prey. It's the little things. The little things that give you away. I saw you on the stairs. You didn't notice I was there. That's ‘cause you were talking at me. And not to me. You were high above the storm. A hurricane being born. What is freedom. It might cost you your liberty. It's the little things that give you away. The words you cannot say. Your big mouth in the way. It's the little things that tease and betray. As the hunted I become the prey. It's the little things. The little things that give you away. Sometimes. I can't believe my existence. See myself on a distance. I can't get back inside. Sometimes. The air is so anxious. All my thoughts are so reckless. And all of my innocence has died. Sometimes. I wake at four in the morning. Where all the darkness is swarming. And it covers me in fear. Sometimes. Sometimes. Sometimes. Sometimes. I'm full of anger and grieving. So far away from believing. That any song will reappear. Sometimes. The end is not coming. It's not coming. The end is here. Sometimes. Sometimes. Sometimes. Sometimes. Sometimes. Sometimes. When the paintings are shadows. And you're the only that matters. And I can see you through the tears. Sometimes. The end is not coming. It's not coming. The end is here. Sometimes

 

Vertaling

De nacht gaf je een lied. Een licht was aangestoken. Je liep de wereld in. Alsof je er thuishoort. Zo gemakkelijk als een briesje. Elk hart was van jou om te behagen. Is het alleen ik die ziet. Er is iets mis daar. Oh, la la la. Ik ben nu geen geest. Ik kan je zien. Je moet me zien. Het zijn de kleine dingen die je verraden. De woorden die je niet kunt zeggen. Je grote mond in de weg. Het zijn de kleine dingen die plagen en verraden. Als de opgejaagde word ik de prooi. Het zijn de kleine dingen. De kleine dingen die je verraden. Ik zag je op de trap. Je merkte niet dat ik er was. Dat komt omdat je tegen me praatte. En niet tegen mij. Je zat hoog boven de storm. Een orkaan in wording. Wat is vrijheid. Het kan je je vrijheid kosten. Het zijn de kleine dingen die je verraden. De woorden die je niet kunt zeggen. Je grote mond in de weg. Het zijn de kleine dingen die plagen en verraden. Als de opgejaagde word ik de prooi. Het zijn de kleine dingen. De kleine dingen die je verraden. Soms... Ik kan mijn bestaan niet geloven. Zie mezelf op een afstand. Ik kan niet terug naar binnen. Soms. De lucht is zo angstig. Al mijn gedachten zijn zo roekeloos. En al mijn onschuld is gestorven. Soms... Ik word wakker om vier uur in de ochtend. Waar alle duisternis krioelt. En het bedekt me in angst. Soms. Soms. Soms. Soms. Ik zit vol woede en rouw. Zo ver weg van het geloof. Dat elk liedje weer zal verschijnen. Soms. Het einde komt niet. Het komt niet. Het einde is hier. Soms. Soms. Soms. Soms. Soms. Soms. Wanneer de schilderijen schaduwen zijn. En jij bent de enige die er toe doet. En ik je door de tranen heen kan zien. Soms. Het einde komt niet. Het komt niet. Het einde is hier. Soms