Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: van morrison Songtekst: cyprus avenue

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: van morrison - cyprus avenue ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van cyprus avenue? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van van morrison! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter v van van morrison en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals cyprus avenue .

Origineel

And I'm caught one more time. Up on Cyprus Avenue. And I'm caught one more time. Up on Cyprus Avenue. And I'm conquered in a car seat. Not a thing that I can do. I may go crazy. Before that mansion on the hill. I may go crazy. Before that mansion on the hill. But my heart keeps beating faster. And my feet can't keep still. And all the little girls rhyme something. On the way back home from school. And all the little girls rhyme something. On the way back home from school. And the leaves fall one by one by one by one. Call the autumn time a fool. Yeah baby my tongue gets tied. Every every every time I try to speak. My tongue gets tied. Every time I try to speak. And my inside shakes just like a leaf on a tree. I think I'll go on by the river with my cherry cherry wine. I believe I'll go walking by the railroad with my cherry cherry wine. If I pass the rumbling station where the lonesome engine drivers pine. And wait a minute, yonder comes my lady. Rainbow ribbons in her hair. Yonder comes my lady. Rainbow ribbons in her hair. Six white horses and a carriage. She's returning from the fair. Baby, baby, baby. And if I'm caught one more time. Up on Cyprus Avenue. And if I'm caught one more time. Up on Cyprus Avenue. And I'm conquered in a car seat. And I'm looking straight at you. Way up on, way up on, way up on..... The avenue of trees. Keep walking down. In the wind and the rain, darling. You keep walking down when the sun shone through the trees. Nobody, no, no, no, nobody stops me from loving you baby. So young and bold, fourteen years old. Baby, baby, baby.... Ooooh-ee.

 

Vertaling

En ik ben nog een keer gepakt. Op Cyprus Avenue. En ik ben nog een keer gepakt. Op Cyprus Avenue. En ik ben veroverd in een autostoel. Er is niets dat ik kan doen. Ik kan gek worden. Voor dat herenhuis op de heuvel. Ik kan gek worden. Voor dat herenhuis op de heuvel. Maar mijn hart blijft sneller kloppen. En mijn voeten kunnen niet stil blijven staan. En alle kleine meisjes rijmen iets. Op de terugweg van school naar huis. En alle kleine meisjes rijmen iets. Op de terugweg van school naar huis. En de bladeren vallen een voor een voor een. Noem de herfsttijd een dwaas. Ja baby mijn tong raakt verstrikt. Elke elke keer als ik probeer te spreken. Mijn tong zit vast. Elke keer als ik probeer te spreken. En mijn binnenste schudt net als een blad aan een boom. Ik denk dat ik verder ga bij de rivier met mijn kersen kersen wijn. Ik denk dat ik langs de spoorlijn ga lopen met mijn kersenwijn. Als ik langs het rommelende station kom waar de eenzame machinisten dennen. En wacht eens even, ginds komt mijn dame. Regenboog linten in haar haar. Daar komt mijn dame. Regenboog linten in haar haar. Zes witte paarden en een koets. Ze komt terug van de kermis. Schatje, schatje, schatje. En als ik nog een keer gepakt word. Op Cyprus Avenue. En als ik nog één keer betrapt word. Op Cyprus Avenue. En ik word veroverd in een autostoel. En ik kijk je recht aan. Helemaal boven, helemaal boven, helemaal boven ..... De bomenlaan. Blijf naar beneden lopen. In de wind en de regen, lieveling. Je blijft naar beneden lopen toen de zon door de bomen scheen. Niemand, nee, nee, niemand houdt me tegen om van je te houden schat. Zo jong en dapper, veertien jaar oud. Baby, baby, baby.... Ooooh-ee.