Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: van morrison Songtekst: the back room

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: van morrison - the back room ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the back room? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van van morrison! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter v van van morrison en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the back room .

Origineel

In the back room (in the back room). In the back room (in the back room). I waited for you (waited for you). Ya waited for me (waited for me). Rain came down, pitter-pat. Say, what you think, it's raining outside. You said, "So what". You turned the record player on, had a smoke. Stood up, walked across to the joint in a cloud of mist. Couldn't resist. A kitty stepped in the hall and she rapped the door. Found the key in the letter box, she turned the door. Walked into the room and said, "What's goin' on?". I just got back from down the road. Gotta couple a bottles of wine, somethin' to turn you on. What-a you think of that? (think of that, girl). (Think of that girl). I said, "Sit down cat, pull up a seat, you're soakin' wet". "Take off your coat and hat, wipe your feet on the mat". In the back room (in the back room). In the back room (in the back room). I waited for you (waited for you). Ya waited for me (waited for me). I said, "What time is it Charlie, where did we go all day?". Seem to get nowhere and do nothin' but sit lookin' at each other. He said, "I know, I been doin' the same thing for weeks". I look at the clock and all of a sudden I'm hypnotized. It speaks to me, it goes "tick-tock, tick-tock, tick-tock", ah-huh The kid he said, "I don't know what you guys do but I been workin'. so hard, lately that I can just only fall asleep in bed". So he played some more sounds and grooved a while. Somebody brought out some cherry wine, cherry wine. And we talked about what was goin' on in the music world. And other things. Ha-ha-ha, ha-ha. The rain outside came down like it came never before. Down, came down, it came, rain rain rain. And I said, "Baby what time is it, what time is it, tell me what time is it?. "Ah, four-thirty". So I peeked 'round the corner, the blind. An' there ya go, there's another girl that's comin' home from school. Lookin' so cool, just learned her A's to Z's. And said,. "Hey man don't look funny, all the little girls comin' home from school. And they're sittin', talkin' and drinkin' and all them other funny things. A-ha-ha-ha. And Charlie said to me, "Ya know what?" I said, "What?". He said, "Man you gotta go out there and do somethin' for yourself". "Feel like you wanna make it or else you gonna be sittin' 'round here like,. nothin' ". I said, "You're right, I said "You're so right". He said, "I know" ha. I said, "Do ya?". Said, "You know you're cuttin' records, cuttin' records right. You come through that". An' just through all the time you're gonna be out on the road. I'm out on the backseat man, on the, on the highway. And the colors are gonna run. All of a sudden don't ya feel safe the next gig, you gotta make it. "I said, "Yeah I feel safe. I said, "Yeah you know I can't stay here all the time as much as I'd like to. But, I just learned about all day and all night. And dig sounds, and go down to the river. And once the artists go through the motions. Gotta do my thing, aah-ah (in the back room) ah-ah. Gotta do my thing (in the back room). In the back room (in the back room). FADES-. In the back room (in the back room).

 

Vertaling

In de achterkamer (in de achterkamer). In the back room (in de achterkamer). I waited for you (wachtte op jou). Ya wachtte op mij (wachtte op mij). Regen kwam naar beneden, pitter-pat. Zeg, wat denk je, het regent buiten. Je zei, "Zo wat". Je zette de platenspeler aan, rookte een sigaret. Stond op en liep in een mistige wolk naar de tent. Kon het niet weerstaan. Een poesje stapte de hal binnen en tikte op de deur. Ze vond de sleutel in de brievenbus en draaide de deur open. Liep de kamer in en zei, "Wat is er aan de hand?". Ik ben net terug van de weg. Heb een paar flessen wijn, iets om je op te winden. Wat denk je daarvan? (denk daaraan, meisje). (denk aan dat meisje). Ik zei, "Ga zitten kat, ga zitten, je bent drijfnat". "Doe je jas en hoed uit, veeg je voeten aan de mat". In de achterkamer (in de achterkamer). In de achterkamer (in de achterkamer). I waited for you (wachtte op jou). Ya wachtte op mij (wachtte op mij). Ik zei, "Hoe laat is het Charlie, waar zijn we de hele dag gebleven?" Leken nergens te komen en deden niets anders dan zitten kijken naar elkaar. Hij zei, "Ik weet het, ik doe al weken hetzelfde". Ik kijk naar de klok en opeens ben ik gehypnotiseerd. Het spreekt tot mij, het gaat "tick-tock, tick-tock, tick-tock", ah-huh De jongen zei, "Ik weet niet wat jullie doen, maar ik heb zo hard gewerkt, de laatste tijd, dat ik alleen maar in bed in slaap kan vallen". Dus hij speelde wat meer geluiden en groef een tijdje. Iemand haalde wat kersenwijn tevoorschijn, kersenwijn. En we praatten over wat er gaande was in de muziekwereld. En andere dingen. Ha-ha-ha, ha-ha. De regen buiten kwam naar beneden zoals het nog nooit eerder kwam. Neer, kwam neer, het kwam, regen regen regen. En ik zei, "Baby hoe laat is het, hoe laat is het, vertel me hoe laat is het? "Ah, half vijf". Dus ik gluurde om de hoek, de blinden. En daar is het, er is nog een meisje dat thuiskomt van school. Zag er zo cool uit, net haar A's tot Z's geleerd. En zei. "Hé man kijk niet zo raar, al die kleine meisjes die thuiskomen van school. En ze zitten, praten en drinken en al die andere grappige dingen. A-ha-ha-ha. En Charlie zei tegen mij, "Weet je wat?" Ik zei, "Wat?". Hij zei, "Man je moet naar buiten gaan en iets voor jezelf doen". "Voel dat je het wilt maken of anders zit je hier maar, als,.. niets'". Ik zei, "Je hebt gelijk, ik zei "Je hebt zo gelijk". Hij zei, "Ik weet het" ha. Ik zei, "Weet je dat?". Zei, "Je weet dat je platen knipt, platen goed knipt. Daar kom je doorheen". En gewoon door al die tijd dat je op de weg bent. Ik zit op de achterbank man, op de, op de snelweg. En de kleuren gaan lopen. Opeens voel je je niet veilig bij het volgende optreden, je moet het halen. "Ik zei, "Ja ik voel me veilig. Ik zei: 'Ja, weet je, ik kan hier niet altijd blijven, hoe graag ik dat ook zou willen. Maar, ik heb net geleerd over de hele dag en de hele nacht. En geluiden graven, en naar beneden gaan naar de rivier. En als de artiesten door de bewegingen gaan. Gotta do my thing, aah-ah (in de achterkamer) ah-ah. Gotta do my thing (in de achterkamer). In de achterkamer. FADES-. In the back room (in de achterkamer).