Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Woody Guthrie Songtekst: Deportees

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: W ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Deportees? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Woody Guthrie! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter W van Woody Guthrie en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Deportees .

Origineel

The crops are all in and the peaches are rott'ning, The oranges piled in their creosote dumps; They're flying 'em back to the Mexican border To pay all their money to wade back again Goodbye to my Juan, goodbye, Rosalita, Adios mis amigos, Jesus y Maria; You won't have your names when you ride the big airplane, All they will call you will be "deportees" My father's own father, he waded that river, They took all the money he made in his life; My brothers and sisters come working the fruit trees, And they rode the truck till they took down and died. Some of us are illegal, and some are not wanted, Our work contract's out and we have to move on; Six hundred miles to that Mexican border, They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. We died in your hills, we died in your deserts, We died in your valleys and died on your plains. We died 'neath your trees and we died in your bushes, Both sides of the river, we died just the same. The sky plane caught fire over Los Gatos Canyon, A fireball of lightning, and shook all our hills, Who are all these friends, all scattered like dry leaves? The radio says, "They are just deportees" Is this the best way we can grow our big orchards? Is this the best way we can grow our good fruit? To fall like dry leaves to rot on my topsoil And be called by no name except "deportees"?

 

Vertaling

De gewassen zijn allemaal binnen en de perziken rotten, De sinaasappels stapelden zich op in hun creosootstortplaatsen; Ze vliegen ze terug naar de Mexicaanse grens Om al hun geld te betalen om weer terug te waden Afscheid van mijn Juan, tot ziens, Rosalita, Adios mis amigos, Jesus y Maria; Je zult je namen niet hebben als je in het grote vliegtuig rijdt, Alles wat ze je zullen noemen zijn "gedeporteerden" De vader van mijn vader, hij waadde die rivier, Ze namen al het geld dat hij in zijn leven verdiende; Mijn broers en zussen komen de fruitbomen bewerken, En ze reden met de vrachtwagen totdat ze vertrokken en stierven. Sommigen van ons zijn illegaal en anderen zijn niet gewenst, Ons arbeidscontract loopt af en we moeten verder; Zeshonderd mijl naar die Mexicaanse grens, Ze achtervolgen ons als vogelvrijen, als rieten, als dieven. We stierven in uw heuvels, we stierven in uw woestijnen, We stierven in uw valleien en stierven op uw vlakten. We stierven onder je bomen en we stierven in je struiken, Aan beide kanten van de rivier stierven we evengoed. Het luchtvliegtuig vloog in brand boven Los Gatos Canyon, Een vuurbal van bliksem en schudde al onze heuvels, Wie zijn al deze vrienden, allemaal verspreid als droge bladeren? De radio zegt: "Het zijn maar gedeporteerden" Is dit de beste manier om onze grote boomgaarden te laten groeien? Is dit de beste manier om ons goede fruit te laten groeien? Om te vallen als droge bladeren om te rotten op mijn bovengrond En bij geen andere naam genoemd worden dan "gedeporteerden"?