Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Witt Lowry Songtekst: Dreaming With Our Eyes Open

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: W ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Dreaming With Our Eyes Open? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Witt Lowry! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter W van Witt Lowry en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Dreaming With Our Eyes Open .

Origineel

Stuck in the same room, in the same mood? Everybody tried to tell me what I can't do? Everybody tried to tell me that I changed too? And I changed lanes from you lame dudes?It's been a minute since I spilled my pain? Had to take a step back and look at life in a different way? If you want the change, you gotta be the change? Now we're all the same?Nobody wanna take the reins?Nobody wanna push their brain? Nobody will admit that they're fake for the facts they claim?You see we're all imperfect in a perfect way? And while we work all day, we all work, no play? We are slaved to the loans and the bills we pay? You consume a double cheese when the radio play?Mainstream, Mickey D's and my shit gourmet ?I've been up for seven days straight ?Tryin' to figure out my fate? Tryin' to figure out any way to put food on my plate ?But I sold a few tee's, so I'm eating today? Okay, doing okay ?Could probably do better, came home to a letter ?Eviction, I know I don't fit your description of rapper ?But me I'm a clearer, they threw all the chatter? I know everything that glitter ain't gold? Life is the clay, you too busy to mold? Time here is taking its toll? We spend all our time without passion and then we get old?Was told I should go quit? But none of you see all the letters I get from these kids? Who hurt from within and don't wanna live? And tell me my music is all that can give them hope? Yeah, all we need is some hope? And they tell me their family's broken and broke ?They usin' my music to cope ?I've been on that boat, held down by a rope? Held down by a string, y'all looking for things ?I'm looking to change the perception of people? And all of the beautiful things that it brings, yeah? Record in my closet, don't make enough profit? Y'all used to have morals and somehow you lost it? Don't care about the money I spend on my coffin? I care bout the people attendin'? And often we're lost, lost in this world? We're selfish to think, "I could find happiness in a girl"?We're selfish to think we're elite, we destroy and deplete?Our whole planet no smarter than squirrels? So who wants to talk about that?? Who wants to talk about facts? Maybe I'd be in your mag? If I added "Tunechi" or "bap bap"? Or I talked about weed when I rap ?But fuck all of that, the voice of the youth? The voice of the people, the real and the truth? The voice of the one who had nothin' to lose?I speak for a heart that's been broken and beaten and bruised? I'm tired of holes in my shoes? Tired of having to move?Tired of coming unglued ?Tired of cleanin' your table and servin' you food? We are what we choose?If only you knew the shit that I've seen? I can't tell if I'm lucid or livin' the dream ?I don't do it for me, do it all for the team? I remember back livin' when I was a teen? And my grandma, she said I was worthless? And my teachers said I had no purpose? And my mama she said I was perfect? I'm sittin' on Twitter while I should be workin' on verses?You're worth it, and when you feel weak? The deeper the trench, the higher the peak? See y'all are a piece of my legacy 'cause you believe? We can be anything and I wanna be… me

 

Vertaling

Vast in dezelfde kamer, in dezelfde stemming Iedereen probeerde me te vertellen wat ik niet kan doen Iedereen probeerde me te vertellen dat ik ook was veranderd En ik veranderde van rijstrook van jou, saaie kerels. Het is even geleden dat ik mijn pijn heb gemorst Moest een stap achteruit doen en op een andere manier naar het leven kijken Als je de verandering wilt, moet jij de verandering zijn Nu zijn we allemaal hetzelfde. Niemand wil de touwtjes in handen nemen. Niemand wil zijn hersens duwen Niemand zal toegeven dat ze nep zijn voor de feiten die ze beweren. Zie je, we zijn allemaal perfect op een perfecte manier En terwijl we de hele dag werken, werken we allemaal, geen spel We zijn verslaafd aan de leningen en de rekeningen die we betalen Je consumeert een dubbele kaas als de radio Mainstream, Mickey D's en mijn shit gourmet speelt Ik ben zeven dagen achter elkaar opgestaan Ik probeer mijn lot te achterhalen Ik probeer een manier te vinden om eten op mijn bord te zetten Maar ik heb een paar tee's verkocht, dus ik eet vandaag Oké, oké Kon waarschijnlijk beter doen, kwam thuis met een brief Uitzetting, ik weet dat ik niet past in jouw beschrijving van rapper Maar ik ben een duidelijker, ze gooiden al het geklets Ik weet alles dat glitter niet goud is Het leven is de klei, je bent te druk om te schimmelen De tijd hier eist zijn tol We brengen al onze tijd zonder passie door en dan worden we oud. Werd verteld dat ik moest stoppen Maar niemand van jullie ziet alle brieven die ik krijg van deze kinderen die van binnenuit pijn doen en niet willen leven En vertel me dat mijn muziek alles is dat hen hoop kan geven Ja, we hebben alleen wat hoop nodig En ze vertellen me dat hun familie kapot en gebroken is Ze gebruiken mijn muziek om ermee om te gaan Ik ben op die boot geweest, vastgehouden door een touw Gehouden door een touwtje, jullie zoeken dingen Ik wil de perceptie van mensen veranderen En alle mooie dingen die het met zich meebrengt, ja Neem op in mijn kast, maak niet genoeg winst Jullie hadden altijd moraal en op de een of andere manier raakte je het kwijt Geef niet om het geld dat ik aan mijn doodskist uitgeef Ik geef om de aanwezigen En vaak zijn we verloren, verloren in deze wereld We zijn egoïstisch om te denken, "Ik zou geluk kunnen vinden in een meisje" We zijn egoïstisch om te denken dat we elite zijn, we vernietigen en uitputten Onze hele planeet niet slimmer dan eekhoorns Dus wie wil daarover praten? Die over feiten wil praten Misschien zou ik in je tijdschrift zijn Als ik "Tunechi" of "bap bap" heb toegevoegd Of ik had het over wiet toen ik rapte Maar verdoe dat allemaal, de stem van de jeugd De stem van de mensen, het echte en de waarheid De stem van degene die niets te verliezen had, spreek ik voor een hart dat gebroken en geslagen en gekneusd is Ik ben de gaten in mijn schoenen beu Moe van het moeten verplaatsen Moe van het komen niet-gelijmd Moe van het opruimen van je tafel en het serveren van je eten We zijn wat we kiezen Als je de shit wist die ik heb gezien Ik kan niet zeggen of ik lucide ben of de droom leef Ik doe het niet voor mij, doe het allemaal voor het team Ik herinner me dat ik nog leefde toen ik een tiener was En mijn oma zei dat ik waardeloos was En mijn leraren zeiden dat ik geen doel had En mijn moeder zei ze dat ik perfect was Ik zit op Twitter, terwijl ik aan verzen zou moeten werken. Je bent het waard en als je je zwak voelt Hoe dieper de geul, hoe hoger de piek Zie jullie allemaal een deel van mijn nalatenschap zijn, omdat je gelooft We kunnen alles zijn en ik wil ... ik zijn