Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: w.a.s.p. Songtekst: the great misconceptions of me

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: w.a.s.p. - the great misconceptions of me ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the great misconceptions of me? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van w.a.s.p.! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter w van w.a.s.p. en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the great misconceptions of me .

Origineel

Welcome to the show the great finale's finally here I thank you for coming into my theatre of fear Welcome to the show, you're all witnesses you see A privileged invitation to the last rights of me Remember me? You can't save me Mama you never needed me No crimson king, look in my eye, you'll see Mama I'm lonely, it's only me, only me I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be The crimson idol of a million I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be The crimson idol of a million eyes, of a million I am the prisoner of the paradise I dreamed The idol of a million lonely faces look at me Behind the mask of sorrow, four doors of doom behind my eyes I've got their footprints all across my crimson mind Long live, long live, long live the king of mercy Long live, long live There is no love, to shelter me Only love, love set me free No love, to shelter me, only love, love set me free I was the warrior, with an anthem in my soul The idol of eight thousand lonely days of rage ago And remember me when it comes your time to choose Be careful what you wish for, it might just come true Red, crimson red, am I the invisible boy The strap on my back Red, crimson red, no I was never to be Only one crimson son, no it never was me Living in the limelight little did I know I was dying in the shadows and the mirror was my soul It was all I ever wanted, everything I dreamed But the dream became my nightmare and no-one could hear me scream With these six-strings, I make a noose To take my life, it's time to choose The headlines read of my suicide, of my suicide Oh sweet silence, where is the sting I am no idol, no crimson king I'm the imposter, the world has seen My father was the idol, it was never me I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be The crimson idol of a million I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be The crimson idol of a million eyes No love, to shelter me, only love Love set me free No love, to shelter me, only love Love set me free

 

Vertaling

Welkom bij de show, de grote finale is eindelijk hier. Ik dank u voor uw komst in mijn theater van angst Welkom bij de show, jullie zijn allemaal getuigen, zie je Een bevoorrechte uitnodiging voor de laatste rechten van mij Herinner je mij nog? Je kunt me niet redden Mama, je hebt me nooit nodig gehad Geen karmozijnrode koning, kijk in mijn ogen, je zult het zien Mama, ik ben eenzaam, ik ben het maar, ik ben het maar Ik wil niet zijn, ik wil niet zijn, ik wil niet zijn Het karmozijnrode idool van een miljoen Ik wil er niet zijn, ik wil er niet zijn, ik wil er niet zijn Het karmozijnrode idool van een miljoen ogen, van een miljoen Ik ben de gevangene van het paradijs dat ik droomde Het idool van een miljoen eenzame gezichten kijkt naar mij Achter het masker van verdriet, vier deuren van onheil achter mijn ogen Ik heb hun voetafdrukken over mijn hele karmozijnrode geest Lang leve, lang leve, lang leve de koning van genade Lang leve, lang leve Er is geen liefde, om me te beschermen Alleen liefde, liefde maakt me vrij Geen liefde, om me te beschermen, alleen liefde, liefde bevrijd me Ik was de strijder, met een hymne in mijn ziel Het idool van achtduizend eenzame dagen van woede geleden En denk aan mij als het jouw tijd is om te kiezen Wees voorzichtig met wat je wenst, het kan zomaar uitkomen Rood, karmozijnrood, ben ik de onzichtbare jongen De riem op mijn rug Rood, karmozijnrood, nee dat zou ik nooit zijn Slechts één karmozijnrode zoon, nee ik was het nooit Levend in de schijnwerpers wist ik niet Ik was stervende in de schaduw en de spiegel was mijn ziel Het was alles wat ik ooit wilde, alles waar ik van droomde Maar de droom werd mijn nachtmerrie en niemand kon me horen schreeuwen Met deze zes snaren, maak ik een strop Om mijn leven te nemen, het is tijd om te kiezen De krantenkoppen lezen over mijn zelfmoord, over mijn zelfmoord Oh zoete stilte, waar is de angel Ik ben geen idool, geen karmozijnrode koning Ik ben de bedrieger, de wereld heeft het gezien Mijn vader was het idool, ik was het nooit Ik wil het niet zijn, ik wil het niet zijn, ik wil het niet zijn Het karmozijnrode idool van een miljoen Ik wil het niet zijn, ik wil het niet zijn, ik wil het niet zijn Het karmozijnrode idool van een miljoen ogen Geen liefde, om me te beschermen, alleen liefde Liefde maakt me vrij Geen liefde, om me te beschermen, alleen liefde Liefde maakt me vrij