Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: wax Songtekst: it’s all love

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: wax - it’s all love ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van it’s all love? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van wax! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter w van wax en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals it’s all love .

Origineel

[Wax] [Verse 1] Yo, why did everybody clown Rodney King When he said that why can't we all get along thing Man it makes perfect sense to me But history tells us it just wasn't meant to be And I agree with Jim Morrison People are strange and some of them are even worse man they evil And deranged And they're usually the ones that controls shit Whether from the podium or from the pulpit Teaching us not to love, but to be haters Making war in the name of the creator Well if god's on both sides Image if both sides taught that god said love both sides Yeah, I know it sounds naive But I'm thankful for every single breath I breathe And I don't want that taken away, over some petty shit We all benefit from more love [Hook] It's all love Why can't it be love When push comes to shove I just wish that it was all love It's all love It's got to be love When push comes to shove I just wish that it was all love [Verse 2] But we glorify hate as we move toward more Of a fortified state Where we send kids off to war to die Great...ly mislead, our sentences intentionally misread Technological advances are major But we can't never get past human nature Empty rhetoric Love thy neighbour Juxtaposed with that tough guy behavior And as we spread more fear, we see the end of tunnel light up ahead more clear Yeah, and that's a true threat, cus we ain't invented a weapon we ain't used yet And on that faithful day that the world ends I hope I've got a wife, or a girlfriend Cause the last thing that I wanna do is kiss her And look her in the eyes And tell her I'm gonna miss her Sweet love [Hook] It's such a sweet love Why can't it be love Yo, when push comes to shove I just wish that it was all love It's all love It's got to be love When push comes to shove I just wish that it was all love [Verse 3] It makes the world turn Makes a man want a women And makes a girl yearn For a boy Or a man rather; And I ain't got breaking news I ain't Dan Rather I be a grandfather; One day if I'm lucky And I'mma love them like my grandparents loved me And even tho they're gone You can see how it's passed down and the love lives on And that's what I'm tryna focus on more I guess that's why I wrote this song for And even though he I can't speak for I'm guessing that's why E made this beat for When people do what they love they unknowenly make every task involved become poetry I'm done with the hate, I just wanna laugh in the sun have fun and create more love [Hook] Ye, it's all love Why can't it be love Yo, when push comes to shove I just wish that it was all love Why can't it be love It's got to be love Ye, when push comes to shove I just wish that it was all love The world needs more love Your girl needs more love Yo, when push comes to shove I just wish that it was all love Cus Big Wax got love And EOM got love When push comes to shove I just wish that it was all love

 

Vertaling

[Wax] [Verse 1] Yo, waarom lachte iedereen Rodney King uit Toen hij zei, waarom kunnen we niet met elkaar opschieten? Man, het is heel logisch voor mij. Maar de geschiedenis vertelt ons dat het gewoon niet zo bedoeld was. En ik ben het eens met Jim Morrison. Mensen zijn vreemd en sommige van hen zijn nog erger, ze zijn slecht. en gestoord En zij zijn meestal degenen die de shit controleren Of het nu vanaf het podium is of vanaf de kansel Ze leren ons niet lief te hebben, maar om te haten. Oorlog voeren in de naam van de Schepper. Nou als God aan beide kanten staat Stel je voor dat beide kanten leren dat God zegt dat je van beide kanten moet houden. Ja, ik weet dat het naïef klinkt. Maar ik ben dankbaar voor elke ademtocht die ik neem. En ik wil niet dat dat wordt weggenomen, voor wat kleinzielig gedoe. We hebben allemaal baat bij meer liefde. [Hook] It's all love Why can't it be love When push comes to shove I just wish that it was all love It's all love It's got to be love When push comes to shove I just wish that it was all love [Verse 2] But we glorify hate as we move to more van een versterkte staat Waar we kinderen naar de oorlog sturen om te sterven Geweldig...misleid, onze zinnen opzettelijk verkeerd gelezen Technologische vooruitgang is groot Maar we kunnen nooit voorbij de menselijke natuur Lege retoriek Heb uw naaste lief. Gepaard aan dat stoere gedrag. En als we meer angst verspreiden, zien we het einde van de tunnel duidelijker voor ons. Ja, en dat is een echte bedreiging, want we hebben nog geen wapen uitgevonden dat we nog niet hebben gebruikt En op die trouwe dag dat de wereld eindigt hoop ik dat ik een vrouw heb, of een vriendin Want het laatste wat ik wil doen is haar kussen En haar in de ogen kijken En haar vertellen dat ik haar zal missen Zoete liefde [Hook] It's such a sweet love Why can't it be love Yo, when push comes to shove I just wish that it was all love It's all love It's got to be love When push comes to shove I just wish that it was all love [Verse 3] It makes the world turn Makes a man want a women And makes a girl hunn naar een jongen Of liever een man; And I ain't got breaking news Ik ben Dan Rather niet Ik ben een grootvader; Op een dag als ik geluk heb En ik zal van ze houden zoals mijn grootouders van mij hielden En ook al zijn ze er niet meer Je kunt zien hoe het wordt doorgegeven en de liefde leeft voort. En dat is waar ik me meer op probeer te richten I guess that's why I wrote this song for En ook al kan ik niet voor hem spreken Ik denk dat dat de reden is waarom E deze beat heeft gemaakt Als mensen doen waar ze van houden, maken ze onbewust elke taak tot poëzie Ik ben klaar met de haat, ik wil gewoon lachen in de zon, plezier maken en meer liefde creëren [Hook] Ye, it's all love Why can't it be love Yo, when push comes to shove I just wish that it was all love Why can't it be love It's got to be love Ye, when push comes to shove I just wish that it was all love De wereld heeft meer liefde nodig Your girl needs more love Yo, when push comes to shove I just wish that it was all love Cus Big Wax got love En EOM heeft liefde When push comes to shove I just wish that it was all love