Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Witt Lowry Songtekst: Lately

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Witt Lowry - Lately ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Lately? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Witt Lowry! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter W van Witt Lowry en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Lately .

Origineel

Lately, I been reminded, they say that time's of the essence You pulled me deep from the trenches, I guess we're here for confessions And lately, I been reminded that love is patient and blind I could write a million lines and never find the words to define us I know it's best not to rush I know you're unsure of your worth, I know how deep that can cut He broke you down, so you don't feel much, there's forty-thousand strings Holding back our past precaution, not often I let you in It's not often you let me in, I get it, I mean why would you to Take a chance on me then? I get it, I mean why should you? 'Cause me, I'm just a waiter with lucid dreams of the music And you, you could find any guy, open mind in a student I say it, in case we lose it, I hope that that never happens I know our love runs deeper than just lust and attraction I guess it's all the little things lately that make me think I remember nights by the beach and us laughin' 'til we can't breathe Or that CVS down the street, I don't know if you would agree But I think [Chorus: Dia Frampton] Someday I'll change for you Right now I'm tryna get better Old flames still burn like new Some ties are hard to sever And these walls don't lie, all they speak is truth In this empty room, all I see is you Someday I'll change for you Right now I'm tryna get better [Verse 2: Witt Lowry] Lately, I been reminded that love is all that is timeless The pain you paint on your face, I see strength behind both your eyelids And lately I been reminded, I'm flawed, and nobody's perfect The distance isn't easy, but nothin' is when it's worth it I'm workin' to bring your wall down, I sense the weight that you carry I wish you would let it all out and trust me, because I can't see I wish you wouldn't compare me, he loved you without your clothes But no, he's never seen you naked, never seen into your soul And I love the way I see your mind wander when I get deep with you I wonder why you cry when I tell you that I believe in you I wish that I could take away the pain of how he treated you My favorite nights were nights when it felt like it were just me and you Damn, and if you ever cannot stand me I hope that I made an impact and showed your heart what love can be Envision us with a family, envision us where it's sandy I feel you bringin' me closer in love with lovin' what can be I know [Chorus: Dia Frampton] Someday I'll change for you Right now I'm tryna get better Old flames still burn like new Some ties are hard to sever And these walls don't lie, all they speak is truth In this empty room, all I see is you Someday I'll change for you Right now I'm tryna get better [Verse 3: Witt Lowry] I think about the nights you cried as you reminisce on your parents And the way you know that money can't buy love is apparent You're self-conscious of your ears, your hair's always down when you wear it And you know I never drink when I'm soggy drunk, it's apparent I know, I just love watching you grow, you feel the weight on my soul I always mess with a temp, I'm always hot when you're cold And if they told us our love was just for a season I want you to know I loved you, I gave my all and I mean it I know… [Chorus: Dia Frampton] Someday I'll change for you Right now I'm tryna get better Old flames still burn like new Some ties are hard to sever And these walls don't lie, all they speak is truth In this empty room, all I see is you Someday I'll change for you Right now I'm tryna get better

 

Vertaling

De laatste tijd werd ik eraan herinnerd dat ze zeggen dat tijd van wezenlijk belang is Je hebt me diep uit de loopgraven getrokken, ik denk dat we hier zijn voor bekentenissen En de laatste tijd werd ik eraan herinnerd dat liefde geduldig en blind is Ik zou een miljoen regels kunnen schrijven en nooit de woorden vinden om ons te definiëren Ik weet dat het het beste is om niet te haasten Ik weet dat je niet zeker weet wat je waard bent, ik weet hoe diep dat kan snijden Hij heeft je gebroken, dus je voelt niet veel, er zijn veertigduizend snaren Terwijl we onze vorige voorzorgsmaatregelen tegenhouden, laat ik je niet vaak binnen Het komt niet vaak voor dat je me binnenlaat, ik begrijp het, ik bedoel, waarom zou je dat doen? Grijp je me dan een kans? Ik snap het, ik bedoel, waarom zou je? Omdat ik, ik ben gewoon een ober met lucide dromen van de muziek En jij, je kon elke vent vinden, open mind in een student Ik zeg het, voor het geval we het verliezen, ik hoop dat dat nooit gebeurt Ik weet dat onze liefde dieper gaat dan alleen lust en aantrekkingskracht Ik denk dat het de laatste tijd allemaal de kleine dingen zijn die me aan het denken zetten Ik herinner me nachten aan het strand en ons aan het lachen totdat we niet kunnen ademen Of dat CVS in de straat, ik weet niet of je het ermee eens bent Maar ik denk [Chorus: Dia Frampton] Op een dag zal ik voor jou veranderen Op dit moment word ik beter en beter Oude vlammen branden nog steeds als nieuw Sommige banden zijn moeilijk te verbreken En deze muren liegen niet, alles wat zij spreken is waarheid In deze lege kamer zie ik jou alleen Op een dag zal ik voor jou veranderen Op dit moment word ik beter en beter [Verse 2: Witt Lowry] De laatste tijd werd ik eraan herinnerd dat liefde alles is dat tijdloos is De pijn die je op je gezicht schildert, ik zie kracht achter je beide oogleden En de laatste tijd werd ik eraan herinnerd dat ik gebrekkig ben en dat niemand perfect is De afstand is niet eenvoudig, maar niks is wanneer het het waard is Ik werk om je muur naar beneden te brengen, ik voel het gewicht dat je draagt Ik wou dat je het allemaal zou loslaten en me vertrouwen, want ik kan het niet zien Ik wou dat je me niet zou vergelijken, hij hield van je zonder je kleren Maar nee, hij heeft je nooit naakt gezien, nooit in je ziel gezien En ik hou van de manier waarop ik zie dat je gedachten afdwalen als ik diep met je wordt Ik vraag me af waarom je huilt als ik je zeg dat ik in je geloof Ik wou dat ik de pijn kon wegnemen van hoe hij je behandelde Mijn favoriete nachten waren nachten waarin het leek alsof ik en jij alleen waren Verdorie, en als je ooit niet tegen me kunt Ik hoop dat ik een impact heb gemaakt en je hart heb laten zien wat liefde kan zijn Stel ons voor met een gezin, visualiseer ons waar het zanderig is Ik voel dat je me dichter bij iemand brengt, verliefd op wat kan zijn ik weet [Chorus: Dia Frampton] Op een dag zal ik voor jou veranderen Op dit moment word ik beter en beter Oude vlammen branden nog steeds als nieuw Sommige banden zijn moeilijk te verbreken En deze muren liegen niet, alles wat zij spreken is waarheid In deze lege kamer zie ik jou alleen Op een dag zal ik voor jou veranderen Op dit moment word ik beter en beter [Verse 3: Witt Lowry] Ik denk aan de nachten dat je huilde terwijl je aan je ouders herinnert En de manier waarop je weet dat geld geen liefde kan kopen, is duidelijk Je bent zelfbewust van je oren, je haar is altijd omlaag als je het draagt En je weet dat ik nooit drink als ik dronken dronken ben, dat is duidelijk Ik weet het, ik hou ervan om je te zien groeien, je voelt het gewicht van mijn ziel Ik rotzooi altijd met een uitzendkracht, ik ben altijd warm als je het koud hebt En als ze ons vertelden dat onze liefde maar voor een seizoen was Ik wil dat je weet dat ik van je hield, ik heb alles gegeven en ik meen het Ik weet… [Chorus: Dia Frampton] Op een dag zal ik voor jou veranderen Op dit moment word ik beter en beter Oude vlammen branden nog steeds als nieuw Sommige banden zijn moeilijk te verbreken En deze muren liegen niet, alles wat zij spreken is waarheid In deze lege kamer zie ik jou alleen Op een dag zal ik voor jou veranderen Op dit moment word ik beter en beter