Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: wu tang clan Songtekst: message

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: wu tang clan - message ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van message? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van wu tang clan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter w van wu tang clan en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals message .

Origineel

[Interlude: Kabe Hiawatha Kamene] I have nothing but respect for our young people and what they're doing. My thing is, we as adults did not stand strong And on our square to bring our young people through this process. I know, I was the young person that had to fend for himself in the streets of New York. I know what happened, with our young people, I say, "Look I ain't mad at you", know no matter what I hear, I know that you are moving through a process because they are attempting to destroy the community so they're using you. They are buying you out. But we as adults, got to buy them back. I'm ready to compete with anybody for our young people's minds. And what we have to is change the paradigm of how we're interacting with them, deal with them from a heartfelt place where they can understand. You see because whether you realize it or not, it's you they're shooting in the streets. You, young brothers, they're the ones that are being shot. So with this entertainment or with this music, maybe I don't like what I hear, maybe that I don't like some of the words I hear, maybe that I don't like the direction, but I think they're doing a pretty good job considering that we, as men, the adult men, did not cover that when we should've covered that. And protected them when we should've protected them. And brought them up that so when we see an artist acting in a most inappropriate way, "Where is the father in this?", "Where is that male mentor that can be there?", We, as black men, must take on the responsibility as the honorable Elijah Muhammad told Malcolm is that a nation is only as strong as its weakest family. And we have got to create nations. We have to create relationships between the African man and the African woman that creates a viable nation

 

Vertaling

[Intermezzo: Kabe Hiawatha Kamene] Ik heb niets dan respect voor onze jongeren en wat ze doen. Mijn ding is, wij als volwassenen stonden niet sterk en op ons plein om onze jongeren door dit proces te brengen. Ik weet het, ik was de jongere die voor zichzelf moest opkomen in de straten van New York. Ik weet wat er gebeurd is, met onze jongeren, ik zeg, "Kijk ik ben niet boos op je", weet wat ik ook hoor, ik weet dat je door een proces gaat omdat ze proberen de gemeenschap te vernietigen, dus ze gebruiken je. Ze kopen je uit. Maar wij als volwassenen, moeten hen terug kopen. Ik ben bereid met iedereen te wedijveren om de geesten van onze jongeren. En wat we moeten doen is het paradigma veranderen van hoe we met hen omgaan, met hen omgaan vanuit een oprechte plaats waar ze het kunnen begrijpen. Want of je het nu beseft of niet, jij bent het die ze op straat neerschieten. Jullie, jonge broeders, zijn degenen die worden neergeschoten. Dus met dit entertainment of met deze muziek, misschien vind ik het niet leuk wat ik hoor, misschien vind ik sommige woorden die ik hoor niet leuk, misschien vind ik de richting niet leuk, maar ik denk dat ze het behoorlijk goed doen als je bedenkt dat wij, als mannen, de volwassen mannen, dat niet hebben gedekt terwijl we dat wel hadden moeten doen. En hen hebben beschermd toen we dat hadden moeten doen. En hen opgevoed hebben, zodat wanneer we een artiest zien handelen op een zeer ongepaste manier, "Waar is de vader in dit?", "Waar is die mannelijke mentor die er kan zijn?", Wij, als zwarte mannen, moeten de verantwoordelijkheid op ons nemen, zoals de eerbiedwaardige Elijah Muhammad aan Malcolm vertelde, dat een natie slechts zo sterk is als zijn zwakste familie. En wij moeten naties creëren. We moeten relaties creëren tussen de Afrikaanse man en de Afrikaanse vrouw die een levensvatbare natie creëren