Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: wyclef jean Songtekst: imagino

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: wyclef jean - imagino ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van imagino? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van wyclef jean! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter w van wyclef jean en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals imagino .

Origineel

Wyclef Jean feat. ReFugee All-Stars. . 1997 (Mille neuf cent quatre vingt dix sept). pour l'an 2.000 (Deux mille). Refugiers, Soldats. en avant, en avant, en avant. en avant. Pour les gens qui vivent dans le ghetto. l'imagination. OUI, OUI y'all. [CHORUS:]. Imagino... un, deux : Un monde uni et sans frontiere. Imagino... trois, quatre : La paix au lieu de la guerre. Imagino... cinq, six : Les gens vivant centenaire. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all. Oui, oui y'all. Pour les gens qui vivent dans le ghetto, bravo. Moi au micro, je n'oublie jamais Soweto. Ou on joue style au micro ??? Comme un loto. Pitie pour les refugiers victimes de l'embargo. Qui s'embarquent sans photo. gros bateau. Ou la mort est le cadeau. Comme a dit "Semayo". Ceux qui emmigrent, repartent a zero. Se defendent avec ouzi ou meme d'un couteau. C'est une realite qui arrive a l'apio. Une partie des groupes ??? les gens ???. C'est peut etre rigolo pour les gens qui habitent un chateau. Mais c'est une realite quand t'as pas d'Alpha Romeo. Imagino..Oui, oui y'all. Oui, oui y'all. Oui, oui y'all... [CHORUS:]. Imagino... 1 2 : Un monde uni et sans frontiere. Imagino... 3 4 : La paix au lieu de la guerre. Imagino... 5 6 : Les gens vivant centenaire. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui. [Wiclef Jean:] Rappeur, informateur, tricheur. Fils de pasteur, animateur, acteur pour le public. Quand 10.000 (dix mille) personne se retrouvent au Zenith. A quoi bon gagner le monde si c'est pour perdre mon esprit. Mieux vaut pauvrete que l'enfer infini. Si vous etes d'accord, venez le voir. Sinon, allez voir "Juda". Les disciples du Congo, comme les gens du ghetto. Tous font parties des conflits mondiaux. C'est peut etre rigolo pour les gens qui vivent en chateau. Mais c'est une realite quand t'as pas d'Alpha Romeo. Imagino..Oui, oui y'all. Oui, oui y'all. Oui, oui y'all..oui. Dedicace a tout ceux qui sont partis. Comme Jerusalem je t'aime, Alpha Blondy. Quand je marche dans la vallee de la mort. Je ne craint aucun mal car tu es avec moi. La surpopulation,. mauvaise situation. Si l'on va changer,. la terre va exploser. Elle va faire un afractus,. comme l'a predit Nostradamus. C'est notre destinee. Maintenant les des sont jetes. La ??? de ??? vient du ciel et les victimes sont des enfants. Les enfants de la guerre victimes des gouvernements. C'est peut etre rigolo pour les gens qui vivent en chateau. Mais c'est une realite quand t'as pas d'Alpha Romeo. Imagino..Oui, oui y'all. Oui, oui y'all. Oui, oui y'all. Oui, oui y'all. Imagino... 1 2 : Un monde uni et sans frontiere. Imagino... 3 4 : La paix au lieu de la guerre. Imagino... 5 6 : Les gens vivant centenaire. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui. 1804 (Mille huit cent quatre), Je suis content!. Imagino... 1 2 : Un monde uni et sans frontiere. Imagino... 3 4 : Pour les gens qui vivent dans le ghetto. Imagino... 5 6 : Les gens vivant centenaire. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui. Oui, oui y'all oui

 

Vertaling

Wyclef Jean feat. ReFugee All-Stars. 1997 (Duizend negenhonderd zevenennegentig). voor het jaar 2.000 (Tweeduizend). Vluchtelingen, Soldaten. Voorwaarts, voorwaarts, voorwaarts. Voorwaarts. Voor de mensen die in het getto wonen. Verbeelding. JA, JA jullie allemaal. [CHORUS:]. Stel je voor... één, twee: Een wereld verenigd en zonder grenzen. Stel je voor... drie, vier: Vrede in plaats van oorlog. Stel je voor... vijf, zes: Mensen die honderd jaar leven. Ja, ja y'all ja. Ja, ja y'all ja. Ja, ja jullie allemaal. Ja, ja, ja, ja. Voor de mensen die in het getto wonen, bravo. Ik op de microfoon, ik vergeet nooit Soweto. Of spelen we het als een loterij? Zoals een loterij. Heb medelijden met de vluchtelingen die het slachtoffer zijn van het embargo. Die inschepen zonder foto. Grote boot. Waar de dood het geschenk is. Zoals "Semayo" zei. Zij die emigreren, beginnen weer bij nul. Ze verdedigen zich met een mes of zelfs met een moersleutel. Het is een realiteit die in Apio gebeurt. Een deel van de groepen ??? mensen ???. Het kan grappig zijn voor mensen die in een kasteel wonen. Maar het is een realiteit als je geen Alpha Romeo hebt. Stel je voor... Ja, ja jullie allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. [CHORUS:]. Stel je voor... 12: Een wereld verenigd en zonder grenzen. Stel je voor... 34: Vrede in plaats van oorlog. Stel je voor... 5 6 : Mensen die honderd jaar leven. Ja, ja y'all ja. Ja, ja y'all ja. Ja, ja y'all ja. Ja, ja, ja, ja. Rapper, informant, bedrieger. Zoon van de dominee, animator, acteur voor het publiek. Als 10.000 (tienduizend) mensen samenkomen bij de Zenith. Wat is het nut om de wereld te winnen als ik mijn verstand verlies. Beter armoede dan een oneindige hel. Als je het ermee eens bent, kom dan kijken. Zo niet, ga dan naar "Judah" kijken. De discipelen van de Congo, zoals de mensen van het getto. Ze maken allemaal deel uit van het wereldwijde conflict. Het kan grappig zijn voor mensen die in kastelen wonen. Maar het is een realiteit als je geen Alpha Romeo hebt. Stel je voor...Ja, ja jullie allemaal. Ja, ja, jullie allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja. Opdragend aan allen die zijn vertrokken. Zoals Jeruzalem ik hou van je, Alpha Blondy. Als ik door de vallei des doods loop Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. De overbevolking,. slechte situatie. Als we gaan veranderen, gaat de aarde ontploffen. Het gaat ontploffen, net zoals Nostradamus voorspelde. Dit is ons lot. Nu is de teerling geworpen. Het vuur komt uit de lucht en de slachtoffers zijn kinderen. De kinderen van de oorlog, slachtoffers van regeringen. Het kan grappig zijn voor mensen die in kastelen wonen. Maar het is een realiteit als je geen Alpha Romeo hebt. Stel je voor... Ja, ja jullie allemaal. Ja, ja, jullie allemaal. Ja, ja, jullie allemaal. Ja, ja, ja, ja. Stel je voor... 12 : Een wereld verenigd en zonder grenzen. Imagino... 34: Vrede in plaats van oorlog. Imagino... 5 6 : Mensen die honderd jaar leven. Ja, ja y'all ja. Ja, ja y'all ja. Ja, ja y'all ja. Ja, ja, ja. 1804 (Duizend achthonderd en vier), ik ben gelukkig!. Imagino... 12: Een wereld verenigd en zonder grenzen. Imagino... Voor de mensen die in het getto wonen. Imagino... 5 6 : Voor mensen die over honderd jaar leven. Ja, ja y'all ja. Ja, ja y'all ja. Ja, ja y'all ja. Ja, ja y'all ja