Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: yes Songtekst: that, that is

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: yes - that, that is ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van that, that is? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van yes! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter y van yes en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals that, that is .

Origineel

(Anderson/Howe/Squire/White). I.TOGETHERNESS (Instrumental). II.CROSSFIRE. Julie's sick and tired of her job n'all. the reasons lately. She took it out on God. and laid her soul to hell. and let the baby die. Julie's child was born. without a need or a reason for being. She took it as a message. from a real and a distant life. Shirley gets to help her with the child. though she's strung out on crack time. Shirley never knew. what it was to be held in real love. Together getting high. to get to mess up their night. Anything to get up. so they're losing their mind. Just to get high,. breaking out from this life,. gotta get them a drug to get. higher. Julie gets to walking out and drags. the child, says "come on". How we'll walk in the dark of morning. Cars screaming round the corner,. drugged to heaven, guns are loaded,. locked in vengeance. Who shoots the child?. Watching in the ghetto. is the spine and the cruel of the gang life. Sign language of the get go. you get in the gang life. Fear the only law,. fear is all we hear about,. Feed us in tha raw,. fear is all we fear about,. Listen, get up, quickly get up, get up. It's the answer to punishement given you. Don't give us reasons,. Caught i the crossfire dying. God give us reasons,. Don't give a reason,. God give a reason. Why lay dead a child's life?. III.THE GIVING THINGS. That talk is just a worry. and a worry in a man. That life is just a worrying. and getting in a mess. That deal is just awakening his spirit to be giving him. The pleasure of the giving things within. This day is of a meeting of the manner to be borne. And like a ship you come safely to the shore of love eternal. IV.THAT IS. That talk is just a worry and a worry in a man. That life is just a worrying and getting in a mess. That deal is just awakening his spirit to be giving him. The pleasure of the giving things within. That word is in it, that talk is in it. This day is of a meeting of the manner to be borne. And like a ship you come safely to the shore of love eternal. That beat is of the wanting of the where you're going. That street talk is the basis of the push and shove. They never told you that you have the right. The spirit of the angel, angels sing "Shaava, shava, shava.. Shaava". They be waiting for you, they be asking for you. We depending on you, we depending on the healing of the structure centre. Until you reach and touch your own redemption. They never give you a reason, they never give you a reason. They never give you a, give you a, give you a, give you a reason. V.ALL IN ALL. All in all the wisdom call, you shall be young, you shall be free. Watching for the signals that some easily. Take it as a point of love, a reference place to where you are. Every step a step to set you free. All for the sake and the calling of light. Ask as you give, as you measure in time. All in all this will to give, this sacrament, this need to live. Take it a step to bring love easily. All in all the wisdom call, you shall be young, you shall be free. Waiting for the waiting to be free. Talk is the easy end, everyone heard. Ask as you seek the clear, ask and you can. This play is of a myriad of conscience sitting. This day is of a special way of love relating. This sight is in it, this way is in it, the dream is of the positive to. make you. Wonder. How did heaven begin?. This time is in it, this thought is in it, this light is in it,. When you see, you get it. All in all the wisdom call, you shall be young, you shall be free. Take it as it comes so easily. We'll be there beside the sign, the wherewithal, this will to be,. Bringing all the love that's meant to be. All in all we shall be young, we shall be free, we shall be there. All in all this time is meant to be. VI.HOW DID HEAVEN BEGIN. These days are just a worry to the children of the world. These days are just a worry to the children of the world. How did heaven begin?. How did heaven begin?. VII.AGREE TO AGREE. Don't imagine any way, so any fool can take away the drugs and the pressure. Asking for the level where a world divides its answers. To the gang lords of evil life, they can't show you how. Look upon this life as just a picture you are painting. There is a reason for this being. Look upon this place as just a part of all that is. It is a spiritual part of being. Live with the power, you can be the strength it is. Walk among the living, you can be the strength it is. To give, to live, this hope, comes through,. It takes the trust to agree this agreement. Live for the breaking free. Live for the breaknig freedom. Just let it come through come through

 

Vertaling

(Anderson/Howe/Squire/White). I.TOGETHERNESS (Instrumentaal). II.CROSSFIRE. Julie heeft genoeg van haar baan. De redenen de laatste tijd. Ze reageerde zich af op God, legde haar ziel in de hel en liet de baby sterven. Julies kind werd geboren, zonder noodzaak of reden van bestaan. Ze nam het als een boodschap, van een echt en een ver leven. Shirley mag haar helpen met het kind, hoewel ze verslaafd is aan crack. Shirley heeft nooit geweten wat het was om in echte liefde vastgehouden te worden. Samen high worden. Om hun nacht te verknoeien. Alles om op te staan. Zodat ze hun verstand verliezen. Alleen om high te worden, om uit dit leven te breken, moeten ze een drug hebben om hoger te komen. Julie gaat naar buiten en sleept het kind mee, zegt "kom op". Hoe we zullen lopen in het donker van de ochtend. Schreeuwende auto's om de hoek, gedrogeerd naar de hemel, geweren geladen, opgesloten in wraak. Wie schiet het kind neer? Kijken in het getto. is de ruggegraat en het wrede van het bendeleven. Tekentaal van de get go. je krijgt in de bende leven. Angst is de enige wet. Angst is alles waar we over horen. Voed ons in tha raw,. angst is alles waar we bang voor zijn,. Luister, sta op, snel sta op, sta op. Het is het antwoord op straf dat je krijgt. Geef ons geen redenen... Gevangen in het kruisvuur stervend. God geeft ons redenen. Geef geen reden. God geeft een reden. Waarom het leven van een kind laten sterven? III.DE GEVENDE DINGEN. Dat praten is gewoon een zorg. en een zorg in een man. Dat leven is gewoon een zorgen. en in de knoei komen. Die deal is gewoon het wekken van zijn geest om hem te geven. Het plezier van de gevende dingen van binnen. Deze dag is van een ontmoeting van de manier om gedragen te worden. En als een schip kom je veilig aan de oever van de eeuwige liefde. IV.DAT IS. Dat praten slechts een zorgen en een zich zorgen maken is in een mens. Dat leven is gewoon een zorgen maken en in de knoei komen. Dat afspraak alleen maar zijn geest wekt om hem te geven. Het plezier van de gevende dingen van binnen. Dat woord zit erin, dat gesprek zit erin. Deze dag is van een ontmoeting van de manier om gedragen te worden. En als een schip kom je veilig aan de oever van de eeuwige liefde. Die beat is van het willen van de waar je heen gaat. Die straatpraat is de basis van het duwen en schuiven. Ze hebben je nooit verteld dat je het recht hebt. De geest van de engel, engelen zingen "Shaava, shava, shava... Shaava". Ze wachten op je, ze vragen naar je. Wij zijn afhankelijk van jou, wij zijn afhankelijk van de genezing van het structuur centrum. Totdat je je eigen verlossing bereikt en aanraakt. Ze geven je nooit een reden, ze geven je nooit een reden. Ze geven je nooit een, geef je een, geef je een, geef je een reden. V.ALL IN ALL. Alles in allen de wijsheid oproep, zult u jong zijn, zult u vrij zijn. Kijken voor de signalen die sommige gemakkelijk. Neem het als een punt van liefde, een referentieplaats naar waar je bent. Elke stap een stap om je vrij te maken. Alles omwille en de roeping van het licht. Vraag zoals je geeft, zoals je meet in de tijd. Alles bij elkaar deze wil om te geven, dit sacrament, deze behoefte om te leven. Neem het een stap om liefde gemakkelijk te brengen. Al in al de wijsheidsroeping, je zult jong zijn, je zult vrij zijn. Wachtend op het wachten om vrij te zijn. Praten is het gemakkelijke einde, iedereen gehoord. Vraag zoals je het heldere zoekt, vraag en je kunt. Dit stuk is van een myriade van geweten zitten. Deze dag is van een speciale manier van liefde relateren. Dit zicht is in het, deze manier is in het, de droom is van het positieve om. u te maken. Vraag je af. Hoe is de hemel begonnen? Deze tijd is erin, deze gedachte is erin, dit licht is erin,. Als je het ziet, krijg je het. Al met al de wijsheid oproep, zult u jong zijn, zult u vrij zijn. Neem het zoals het zo gemakkelijk komt. We zullen er zijn naast het teken, de middelen, deze wil om te zijn... We brengen alle liefde die bedoeld is om te zijn. Al met al zullen we jong zijn, we zullen vrij zijn, we zullen er zijn. Al met al is deze tijd bedoeld om te zijn. VI. HOE IS DE HEMEL BEGONNEN. Deze dagen zijn slechts een zorg voor de kinderen van de wereld. Deze dagen zijn slechts een zorg voor de kinderen van de wereld. Hoe is de hemel begonnen? Hoe is de hemel begonnen? VII.AGREE TO AGREE. Stel je geen enkele manier voor, zodat elke dwaas de drugs en de druk kan wegnemen. Vragend naar het niveau waar een wereld zijn antwoorden verdeelt. Aan de bendeheren van het slechte leven, zij kunnen je niet laten zien hoe. Zie dit leven als slechts een plaatje dat je schildert. Er is een reden voor dit wezen. Zie deze plaats als slechts een deel van alles wat is. Het is een spiritueel deel van het bestaan. Leef met de kracht, je kunt de kracht zijn die het is. Wandel tussen de levenden, je kunt de kracht zijn die het is. Om te geven, om te leven, deze hoop, komt door,,. Het vergt het vertrouwen om deze overeenkomst te sluiten. Leef voor de doorbrekende vrijheid. Leef voor de doorbrekende vrijheid. Laat het gewoon doorkomen