Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Yes Songtekst: You And I

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Yes - You And I ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van You And I? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Yes! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter Y van Yes en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals You And I .

Origineel

I Cord of Life A man conceived a moment's answer to the dream Staying the flowers daily, sensing all the themes As a foundation left to create the spiral aim A movement regained and regarded both the same All complete in the sight of seeds of life with you Changed only for a sight of sound, the space agreed Between the picture of time behind the face of need Coming quickly to terms of all expression laid Emotions revealed as the ocean maid All complete in the sight of seeds of life with you Coins and crosses (Turn round tailor, assauting) Never know their fruitless worth (all the mornings of the interest shown, presenting one another to the cord) Cords are broken (All left dying, rediscovered Of the door that turned round) Locked inside the mother Earth (To close the cover, all the interest shown) They won't hide, hold, they won't tell you (To turn one another, to the sign at the time float your climb) Watching the world, watching all of the world Watching us go by And you and I climb over the sea to the valley And you and I reached out for reasons to call II Eclipse Coming quickly to terms of all expression laid Emotions revealed as the ocean maid As a movement regained and regarded both the same All complete in the sight of seeds of life with you III The preacher, the teacher Sad preacher nailed upon the coloured door of time Insane teacher be there reminded of the rhyme There'll be no mutant enemy we shall certify Political ends as sad remains will die Reach out as forward tastes begin to enter you Oooh, ooh I listened hard but could not see Life tempo change out and inside me The preacher trained in all to lose his name The teacher travels, asking to be shown the same In the end we'll agree, we'll accept, we'll immortalize That the truth of man maturing in his eyes All complete in the sight of seeds of life with you Coming quickly to terms of all expression laid As a moment regained and regarded both the same Emotion revealed as the ocean maid A clearer future, mornig, evening, nights with you IV Apocalypse And you and I climb, crossing the shapes of the morning And you and I reach over the sun for the river And you and I climb, clearer towards the movement And you and I called over valleys of endless seas

 

Vertaling

Ik Cord of Life Een man bedacht antwoord op een moment om de droom Verblijft de bloemen dagelijks sensing alle thema's Als stichting overgelaten aan de spiraal doel te creëren Een beweging herwonnen en beschouwd allebei hetzelfde Allemaal compleet in de ogen van de zaden van het leven met jou Alleen veranderd voor een gezicht van het geluid, de ruimte overeengekomen Tussen het beeld van de tijd achter het gezicht van nood Snel het reine te komen van alle expressie gelegd Emoties geopenbaard als de oceaan meid Allemaal compleet in de ogen van de zaden van het leven met jou Munten en kruisingen (Turn round kleermaker, assauting) Weet nooit hun vruchteloze waard (alle ochtenden van de belangstelling, presenteren elkaar aan het snoer) Koorden zijn gebroken (Alle links sterven, herontdekt Van de deur die ronde draaide) Opgesloten in de moeder Aarde (Om de klep te sluiten, alle interesse getoond) Ze zullen niet verbergen, houden, zullen ze je niet vertellen (Te schakelen elkaar, aan de ondertekenen op het moment zweven je col) Kijken naar de wereld, kijken naar alle van de wereld Kijken we gaan door En u en ik klim over de zee naar de vallei En u en ik stak zijn hand uit om redenen om te bellen Eclipse II Snel het reine te komen van alle expressie gelegd Emoties geopenbaard als de oceaan meid Als een beweging herwonnen en beschouwd allebei hetzelfde Allemaal compleet in de ogen van de zaden van het leven met jou III De prediker, de leraar Verdrietig prediker genageld op de gekleurde deur van de tijd Krankzinnig leraar er worden herinnerd aan de rijm Er zal geen mutant vijand die we moeten bewijzen zijn Politieke doeleinden als trieste overblijfselen zullen sterven Reiken als forward smaken beginnen te voeren Oooh, ooh Ik luisterde hard, maar kon niet zien Leven tempo te veranderen naar buiten en in mij De predikant opgeleid in alle op zijn naam te verliezen De leraar reist, vragen hetzelfde te worden getoond Uiteindelijk zullen we het eens zijn, we zullen accepteren, zullen we onsterfelijk Dat de waarheid van de mens rijpen in zijn ogen Allemaal compleet in de ogen van de zaden van het leven met jou Snel het reine te komen van alle expressie gelegd Als een moment herwonnen en beschouwd allebei hetzelfde Emotie geopenbaard als de oceaan meid Een duidelijker toekomst, mornig, avond, avonden met u IV Apocalypse En jij en ik klim, het oversteken van de vormen van de ochtend En u en ik oplopen tot meer dan de zon voor de rivier En jij en ik klim, duidelijker richting van de beweging En u en ik riep over de valleien van de eindeloze zeeën